full screen background image

Dumbrava Roșie: Se caută șef serviciu și inspector contabil

Serviciul Public de Administrare a Domeniului Public și Privat din Dumbrava Roșie organizează concurs de recrutare,  pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcțiilor vacante de șef serviciu și de  inspector contabil, ambele cu norme parțiale, 6 ore pe zi. Concursul se va organiza pe 19 ianuarie 2021 – proba scrisă, respectiv pe 23 ianuarie 2021 – interviul. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Neamt – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments