full screen background image

Persoanele care au vârsta de pensionare şi cu stagiu incomplet de cotizare pot cumpăra vechime în limita a şase ani

Persoanele care au vârsta de pensionare şi cu stagiu incomplet de cotizare pot ”cumpăra” vechime în limita a şase ani şi la nivelul salariului minim brut pe economie, plata contribuţiei putând fi făcută într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, până la 31 august 2021, a decis joi Guvernul, printr-o Ordonanţă de Urgenţă care modifică Legea sistemului public de pensii. ”Persoanele care au vârsta de pensionare şi au un stagiu incomplet de cotizare pot cumpăra vechime pentru completarea stagiului de cotizare, fie a celui minim, fie a celui complet de cotizare, de 35 de ani. Proiectul vine să repare o nedreptate pentru pensionarii care din diverse motive au stagiul de cotizare incomplet sau nu pot face dovada stagiului complet de cotizare. (…) Cei îndreptăţiţi pot să-şi competeze stagiul de cotizare  în limita maximă a şase ani şi la nivelul salariului minim brut pe economie. Practic, o persoană care nu are stagiul minim de cotizare de 15 ani, dar are vârsta de pesnionare sau lipsesc nişte ani de contribuţii din stagiul complet de cotizare de 35 de ani, pot încheia un contract de asigurări sociale pentru plata contribuţiilor sociale pentru perioadele respective, la nivelul salariului minim brut pe economie”, a explicat vineri şeful Cancelariei premierului, Ionel Dancă, referindu-se la modificarea Legii sistemului public de pensii. Conform Ministerului Muncii, persoanele care nu au calitatea de pensionar şi care vor să îşi completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de pensie vor putea să plătească retroactiv contribuţia la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani. De asemenea, în situaţii excepţionale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 ar putea fi valorificate în baza informaţiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice, dacă acestea sunt complete. Cele două măsuri au fost aprobate de Guvern printr-o Ordonanţă de Urgenţă care modifică şi completează Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, cetăţenii români din ţară sau din străinătate, care nu au fost pensionari, şi care nu au fost asiguraţi în anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2021, un contract de asigurare prin care îşi pot plăti retroactiv contribuţia de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului. Această măsură luată de Guvern dă posibilitatea obţinerii dreptului la pensie şi persoanelor care, deşi au vârsta de pensionare, nu au stagiul minim de cotizare pentru a obţine o pensie pentru limită de vârstă. Persoanele solicitante trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din ţară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială. Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa persoanei. Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuţie potrivit Codului fiscal este de 25 % în anul 2020. Plata contribuţiei se poate face într-o singură tranşă sau în tranşe lunare, până la 31 august 2021. O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepţional, informaţiile din arhiva electronică existentă la nivelul caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu modificările şi completările ulterioare, care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât şi carnetele de muncă scanate. Din păcate, activitatea de scanare nu a fost complet şi corect executată, astfel încât să poată fi utilizate toate informaţiile din carnetele de muncă pentru orice persoană care astăzi ar fi avut nevoie. Decizia Executivului vine în sprijinul persoanelor care în prezent sunt în imposibilitatea de a dovedi stagiile de cotizare şi veniturile pe care le-au realizat în timpul activităţii profesionale, din cauza unor situaţii excepţionale cum ar fi distrugerea, degradarea sau pierderea carnetului de muncă. Astfel, în baza unei declaraţii pe proprie răspundere a solicitantului că nu deţine carnetul de muncă sau că este degradat, dacă informaţiile introduse în baza de date sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate, vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 va putea fi valorificată pentru Potrivit listei transmise de Guvern, în şedinţa de joi au fost discutate sau adoptate următoarele acte normative: I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ 1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale pentru întreprinderi a căror activitate comerciala a fost întreruptă parţial sau total în perioada stării de urgenţă şi a stării de alerta, în contextul crizei COVID-19 2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea alin. (2) al art. 1 din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, precum şi pentru aprobarea unor măsuri privind proiectele de mediu cu finanţare din fonduri externe nerambursabile şi pentru reglementarea serviciului public inteligent alternativ pentru procesarea apelor uzate menajere 4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor prevederi din acte normative care reglementează acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, în contextul crizei provocate de COVID-19 5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stabilirea unor măsuri pentru proiectele de regenerare urbană finanţabile din fonduri externe nerambursabile 6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat privind garantarea de către statul Român în procent de 100% a voucherelor oferite turiştilor de către agenţiile de turism şi structurile turistice…
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments