full screen background image

Sinteza Raportului de auto-evaluare a Regiunii Nord-Est în domeniul tehnologiilor pentru apă

Gestionarea durabilă a apei este esențială pentru sectoarele cheie din Europa, cum ar fi: turismul, agricultura, energia, dar și pentru alte industrii mari consumatoare de apă (alimentară, chimică, celulozei si hârtiei etc.). Provocările comune ale acestui sector se referă la: infrastructura învechită și investițiile reduse în exploatare și întreținere, utilizarea de poluanți persistenți, pierderile de apă și gestionarea ineficientă a acestei resurse.   Proiectul de cooperare interregională iWATERMAP – Foi de parcurs pentru Tehnologii Inovative în domeniul Apei (“Water Technology Innovation Roadmaps”),  a adunat împreună 9 parteneri din 7 state europene, interesați în depășirea provocărilor societale legate de managementul resurselor de apă, utilizarea tehnologiilor în alte domenii conexe, recuperarea/valorificarea resurselor provenite din apele uzate și din tratarea apelor uzate. Acest sector are un potențial mare de a genera produse și servicii inovatoare, care pot fi exportate, contribuind astfel, la creșterea competitivității, dezvoltarea economică și crearea de noi locuri de muncă în regiune.   În cadrul proiectului, a fost realizată o evaluare la nivel regional, cu sprijinul reprezentanților autorităților, operatorilor de apă, agențiilor de protecție a mediului, mediului academic cu responsabilități în domeniul apei, dar și prin consultarea altor documente, rapoarte, sinteze realizate în ultimii ani la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord – Est.   Concluziile desprinse din acest raport pun în evidență, pe de o parte, cele mai importante provocări cu care se confruntă Regiunea Nord-Est in domeniul Mediu (managementul apei și al deșeurilor) și necesitatea intensificării acțiunilor pentru promovarea cercetării și dezvoltării de tehnologii inovative, în mod particular în domeniul apei. Programele de finanțare accesate sunt specifice dezvoltării sectorului prioritar mediu, respectiv programe de tip POIM, POS Mediu, POR, AFM. Majoritatea autorităților publice au avut astfel de proiecte direcționate către dezvoltarea sistemelor de infrastructură tehnico – edilitară (alimentare cu apă, canalizare și epurare, gestionarea deșeurilor), precum și monitorizarea și reducerea nivelului poluării specifice pe componente de mediu. Investițiile în tehnologii și echipamente au fost concentrate pe echipamente necesare funcționării unor instituții publice din subordine în cadrul autorităților publice, sau pe aparatură de cercetare în cadrul (laboratoarelor) universităților. Se poate concluziona faptul ca Regiunea Nord Est este o regiune modestă din punct de vedere al investițiilor în tehnologii inovative din domeniul apei În ceea ce privește transferul de tehnologie în Regiunea Nord-Est, principalul mod prin care s-a realizat, a fost prin achiziția de firme locale de către companii private străine, care au modernizat procesele de producție, obținând astfel produse de o calitate superioară. Dezavantajele dezvoltării tehnologiei reprezinta o barieră majoră pentru sectorul privat, în special pentru IMM-uri, care nu dispun de resursele financiare necesare procesului de inovare. În următorii zece ani, evoluțile știintifice ale tehnologiilor vor influența multe ramuri industriale diferite, de ex: agro-food, textile și noi materiale, automatizări industriale, TIC, sănătate și turism, eniergie și mediu. Pentru a rămâne competitive pe aceste piețe, companiile trebuie să integreze inovația în viziunea lor comercială și în dezvoltarea produselor viitoare. Se remarcă disponibilitatea instituțiilor de a participa pe viitor la proiecte pe toate direcțiile prioritare (dezvoltarea tehnologiilor specifice în domeniul apei, resurse umane, internaționalizare, digitalizare sau transfer tehologic) și cu contribuții diverse în dezvoltarea proiectului (asigurare a cofinanțării, oferirea de soluții sau consultanță, managementul proiectului). Ca și pași următori, proiectul iWATERMAP își propune realizarea de workshop-uri care vor oferi baza pentru Planul Regional de Acțiune în sectorul apei, care va urmări implicarea cercetării din domeniul apei la nivelul cerințelor și problemelor actuale ale acestui sector, dar și soluționarea unor provocări cu care regiunea se confruntă la ora actuală. Acest plan va fi dezbătut și dezvoltat pe măsura derulării proiectului în raport cu propunerile de acțiuni și activități rezultate din atelierele de lucru care vor avea loc în cadrul următoarelor seminarii programate (o dată la 6 luni).   Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est este preocupată în permanență de promovarea dezvoltării durabile, a protecției mediului, a economiei circulare și respectiv a domeniilor strategice (stiință, tehnologie și inovare) care asigură progresul tehnologic constant, și vă propune să vă alăturați grupului consultativ regional, în cadrul căruia să analizăm situația actuală, tendințele și modelele din domeniul apei, precum și soluțiile cele mai potrivite pentru a adopta la nivel regional cel mai eficace set de acțiuni pentru îmbunătățirea managementului și a utilizării eficiente a apei, în contextul tranziției către o economie circulară. Această idee este susținută prin existența și funcționarea unor organisme/instituții la nivelul regiunii, existența unor relații de colaborare regională și interregională în jurul cărora sau cu suportul cărora se poate coagula un nucleu de cercetare viabil în domeniul apei. declară Vasile Asandei, Director General ADR Nord-Est.   Detalii, aici: https://adrnordest.ro/index.php?page=iWATERMAP
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments