full screen background image

Conferința de lansare a proiectului „Învață din practică! INDIP”, la USV

Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, în parteneriat cu Camera de Comerț și Industrie Suceava și SC Great People Inside SRL din Braşov, va organiza, în data de 29 octombrie 2018, ora 12.00, sala Aulă Corp E, conferința de lansare a proiectului „Învață din practică! INDIP” – Cod SMIS: 107439.

Obiectivul general al proiectului “Învață din practica! INDIP” vizează dezvoltarea resurselor umane prin îmbunătățirea utilizării tehnologiilor informației și comunicațiilor, crearea de medii de practică în cadrul universității și creșterea accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă (stagii de practică), care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii terțiare, pentru un număr de 250 studenți înmatriculați în sistemul național de învățământ (licență și master).

Grupul țintă este format din studenţi înmatriculaţi la studii de licenţă şi master din cadrul Facultății de Științe Economice și Administrație Publică și a Facultății de Istorie și Geografie.

Proiectul vizează realizarea de investiții în domeniul educației, în vederea dobândirii de noi competențe prin: îmbunătățirea accesibilității, a utilizării și a calității tehnologiilor informației și comunicațiilor și crearea de medii de practică în cadrul universității, în parteneriat cu angajatorii.

Implementarea proiectul INDIP contribuie concret și coerent la realizarea obiectivului major al Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, care reprezintă dezvoltarea resurselor umane prin creșterea accesului la un sistem de educație și formare profesională de calitate, stimularea ocupării, cu precădere pentru tineri, reducerea sărăciei și a excluziunii sociale prin facilitarea accesului de servicii sociale și de sănătate.

De asemenea, proiectul contribuie la realizarea obiectivului specific al apelului de proiecte deoarece vizează creșterea ratei de participare a studenților la programe de învățare la locul de muncă (stagii de practică) în cadrul unor parteneriate nou înființate, precum și dezvoltarea celor existente, care să faciliteze inserția pe piața muncii a absolvenților de studii universitare.

Concret, prin proiectul „Învaţă din practică! INDIP” se va dezvolta Centrul de Evaluare a Competențelor și Abilităților şi se va înfiinţa Laboratorul de dezvoltare a competențelor digitale-Învaţă din practică!, infrastructuri de care vor beneficia, în primul rând, membrii grupului țintă ai proiectului, precum și generaţiile viitoare de studenţi ai universităţii.

Valoarea totală a proiectului este 2.212.842,36 lei, din care valoarea cofinanțării UE este de 2.162.616,94 lei.

Perioada de implementare a proiectului este de 24 de luni (25 iulie 2018 – 24 iulie 2020).

Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Informaţii suplimentare

www.practicasv.rowww.fonduri-ue.ro

Persoane de contact

Manager de proiect – Conf. univ. dr. Mariana LUPAN

e-mail: marianalupan@usm.ro, indip@usm.ro

Expert comunicare activități de informare coordonată – Prof. univ. dr. Carmen Eugenia NĂSTASE

comments

comments