full screen background image

Cursul „Expert achiziţii publice”, la Camera de Comerţ şi Industrie Suceava

Camera de Comerţ şi Industrie Suceava anunță organizarea, în luna iunie, a cursului de „Expert achiziţii publice”.

Lector principal va fi Cristi Rebenciuc, expert în achiziţii publice şi colaborator cu diverse autorităţi de management la verificarea procedurilor de achiziţii şi la crearea de ghiduri de bune practici în acest domeniu.

Pe parcursul perioadei de desfășurare a cursului Expert achiziții publice, curs acreditat ANC, participanții vor cunoaște și vor aprofunda noțiunile specifice achizițiilor publice, având posibilitatea de a aplica toate conceptele învățate în cadrul unor sarcini concrete.

Cursul se adresează în special personalului cu atribuţii în domeniul achiziţiilor din cadrul autorităţilor contractante, personalului operatorilor economici cu atribuţii în activitatea de ofertare către autorităţi contractante, dar şi autorităţilor şi instituţiilor publice care au investiţii prin fonduri europene. În urma acestui curs, participanţii vor fi specializaţi în organizarea şi participarea la toate procesele pe care le presupune o achiziţie publică, de la planificarea resurselor şi până la finalizarea derulării contractelor, dar şi în organizarea achiziţiilor publice în cadrul proiectelor finanţate prin fonduri europene şi naţionale. În cadrul cursului vor fi prezentate, printre altele, documentaţii de atribuire, strategii de selecţie, pregătirea şi iniţierea procedurilor de achiziţie publică, modul în care se utilizează Sistemul Electronic de Achiziţii Publice – SICAP, modalităţi de atribuire a contractelor, diferenţele între achiziţiile publice, sectoriale şi concesiunile de servicii şi lucrări, modul în care se formulează căile de atac şi contestaţiile în instanţă, dar şi exemple de bune practici în domeniu.

Cursul, care va însuma 120 de ore, va avea loc la sediul Camerei de Comerţ şi Industrie Suceava.

Taxa de participare este de 1000 de lei/persoană, iar la doi cursanţi înscrişi din cadrul aceleiaşi organizații se oferă o reducere de 10%, la fel și pentru firmele membre.

La finalul cursului participanţii vor primi un certificat de absolvire emis de Ministerul Educaţiei Naţionale.

comments

comments