full screen background image

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul USV, la Conferinţa studențească națională PERFORMED

Facultatea de Științe ale Educatiei din cadrul Universităţii „Ştefan cel Mare” din Suceava a participat, în data de 10 mai, la Conferința studențească națională PERFORMED – Performanță și calitate în educație, ediția a VIII-a, și la Expoziția lucrărilor artistice ale studenților de la programul Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar, ediția a VI-a.

Evenimentele au fost organizate de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic din cadrul Universității „Vasile Alecsandri” din Bacău, sub coordonarea doamnei conf. univ. dr. Liliana Mâță, beneficiind de prezența a peste 30 de studenți de la Universitatea din Bacău, Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați și Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.

În sesiunile de comunicari, studenții au prezentat rezultatele cercetărilor din domeniul educațional, pe care le-au realizat împreună cu profesorii coordonatori din universitățile amintite. Conferința a prilejuit intercunoaștere între studenții celor trei universități și conectarea cu inovația din domeniul educațional.

Universitatea suceveană a fost reprezentată de Greciuc Marilena-Artemizia (Șerban) și Vieriu Ancuța, studente în anul II, programul Managementul Instituțiilor Educaționale, care, sub îndrumarea conf. univ. dr. Otilia Clipa, au propus lucrări de cercetare privind corelațiile dintre leadership, motivație și performanță în educație, precum și leadership și învățare în managementul școlar, lucrări foarte apreciate pentru partea teoretică bine documentată și, mai ales, pentru partea de analiză statistică realizată. Ambele studente USV s-au clasat pe podium: premiul I (Greciuc Marilena-Artemizia (Șerban) și premiul al III-lea (Vieriu Ancuța).

Premierea câștigătorilor s-a realizat cu sprijinul Ministerului Educației Naționale, printr-un proiect coordonat de conf. univ. dr. Liliana Mâță.

Evenimentul național a avut un impact pozitiv în rândul studenţilor Facultăţii de Ştiinţe ale Educaţiei, care au luat contact cu teme de cercetare actuale din domeniul educațional din alte universități și au putut valida faptul că există un învățământ de calitate în școala suceveană.

Mai mult decât atât, participarea la această conferinţă a permis inițierea unor discuții privind realizarea de parteneriate între studenţii Universităţii „Ștefan cel Mare” din Suceava și studenţii din celelalte universități participante, privind dezvoltarea unor proiecte de cercetare în domeniul educaţional.

comments

comments