full screen background image

Ministerul Fondurilor Europene a fost reînfiinţat

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a fost reînfiinţat ca minister de sine stătător prin Ordonanţa 1/31.01.2018, se arată într-un comunicat al MFE, remis vineri, AGERPRES.

“Ministerul este autoritate de coordonare în România pentru fondurile europene, fie că ne referim la fondurile europene structurale şi de investiţii 2014-2020 (fondurile ESI: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune, Fondul European pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime), la instrumente structurale 2007-2013, sau la mecanismele financiare aferente Spaţiului Economic European şi norvegian. În această calitate, instituţia îndeplineşte rolul de punct de contact al Comisiei Europene pentru fondurile ESI, asigură relaţia cu Comisia Europeană şi coordonarea autorităţilor şi organismelor cu rol în gestionarea fondurilor, coordonează elaborarea şi modificarea programelor operaţionale, monitorizează stadiul implementării programelor şi coordonează evaluarea implementării fondurilor, coordonează comunicarea fondurilor ESI în România”, conform comunicatului.

De asemenea, în document se mai spune că MFE îndeplineşte rolul de autoritate de management pentru următoarele programe operaţionale finanţate din Politica de Coeziune 2014-2020: Programul Operaţional Infrastructura Mare (POIM), Programul Operaţional Competitivitate (POC), Programul Operaţional Capital Uman (POCU), Programul Operaţional Asistenţă Tehnică (POAT). În acest sens, pregăteşte şi lansează apeluri finanţate din aceste programe, selectează şi contractează proiecte, monitorizează implementarea lor, rambursează beneficiarilor cheltuielile efectuate în cadrul acestora, transmite Autorităţii de Certificare din Ministerul Finanţelor Publice declaraţii de cheltuieli care stau la baza cererilor de rambursare înaintate Comisiei Europene.

Noul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, a preluat domeniul de la vicepremierul Paul Stănescu, în cadrul unei ceremonii ce a avut loc joi, 1 februarie, la sediul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice.

AGERPRES

comments

comments