full screen background image

Consiliul Local Rădăuți se întrunește joi în ședința acestei luni

Consiliul Local Rădăuți se întrunește joi, 21 decembrie, în ședința ordinară a acestei luni.

Printre proiectele ce vor fi dezbătute se află aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport și distribuție a energiei termice prestat de către SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți şi aprobarea tarifelor activităților de salubrizare în municipiul Rădăuți.

Şedinţa are 14 puncte pe ordinea de zi și două puncte la capitolul Diverse, după cum urmează:

1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 22.11.2017 inițiator, secretar Marinica Sofroni;

2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 05.12.2017, secretar Marinica Sofroni;

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2017-inițiator, primar Nistor Tătar;

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru serviciul public de transport și distribuție a energiei termice prestat de către SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți începând cu 01.01.2018 -inițiator, viceprimar Loghin Bogdan-Andrei;

5. Proiect de hotărâre privind pentru completarea HCL nr. 119/30.09.2014 privind aprobarea tarifelor activităților de salubrizare în municipiul Rădăuți, practicate de SC SERVICII COMUNALE SA Rădăuți -inițiator, viceprimar Loghin Bogdan-Andrei;

6. Proiect de hotărâre privind organizare concursului pentru ocuparea funcției vacante de consilier juridic în cadru aparatului permanent al Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, județul Suceava- inițiator, viceprimar Loghin Bogdan-Andrei;

7. Proiect de hotărâre privind reprezentarea zonelor Rădăuțiului de către consilierii din cadrul Consiliului Local al municipiului Rădăuți – inițiator, Consilier Local – Partidul UpR Dan Vatră;

8. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru spațiile cu altă destinație aflate in proprietatea privată a municipiului Rădăuți -inițiator, primar Nistor Tătar;

9. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a camerelor nr. 32 și 33 din imobilul aflat în proprietatea privată a municipiului Rădăuți, str. Piața Unirii nr. 67, etaj către Asociația Națională a veteranilor de război – Filiala Suceava – inițiator, primar Nistor Tătar;

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al mun. Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. “Delgaz Grid„ S.A., în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. General Iacob Zadik, F.n., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numiților Necula Ortenzia-Simona și Necula Vasile-Marius – inițiator, primar Nistor Tătar;

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de vanzare a unui teren in suprafata de 300 mp situat in municipiul Radauti, str.Pozenului nr.65, judetul Suceava către Purice Beniamin – inițiator, primar Nistor Tătar

12. Proiect de hotărâre privind vanzarea directa a unui imobil teren in suprafata de 300 mp, situat in str. Comandor Dan Ghica Cucerca nr. 73, judetul Suceava, către Chihai Dumitru – inițiator, primar Nistor Tătar;

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea pretului de vanzare a unui teren in suprafata de 300 mp situat in municipiul Radauti, str. Comandor Dan Ghica Cucerca nr. 28, judetul Suceava către Purice Elisei

14. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractelor de inchiriere pentru trei locuinte sociale și modificarea HCL 249/22.11.2017 privind prelungirea a 110 contracte de închiriere pentru locuinte aflate in fondul locativ administrat de către UAT Rădăuți, -inițiator, primar Nistor Tătar;

Diverse:

a. Adresa Instituției Prefectului nr. 22544/10/3 din 07.12.2017 înregistrată la Primăria municipiului Rădăuți cu nr. 18611/08.12.2017;

b. Adresa domnului Cârdei Gheorghe inregistrata la Consiliul Local al municipiului Radauti cu nr. 99133 din23.10.2017;

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza