full screen background image

Ajutor pentru salvare acordat Companiei Naționale a Uraniului

Ministerul Energiei este autorizat să acorde un ajutor pentru salvare, în limita sumei de 62 milioane de lei, pentru o perioadă de 6 luni Companiei Naționale a Uraniului — S.A., care se confruntă cu dificultăți economico-financiare majore. Măsura a fost luată printr-o Ordonanță de Urgență adoptată de Guvern.

Împrumutul se va acorda ulterior emiterii deciziei de autorizare a Comisiei Europene, sub formă de împrumut, în două tranșe: 47,2 milioane de lei și 14,8 milioane de lei, pe baza unei analize economico-financiare. Finanțarea ajutorului de stat se asigură de la buget, prin bugetul Ministerului Energiei.

Potrivit actului normativ, statul român notifică la Comisia Europeană planul de restructurare în termen de șase luni de la autorizarea ajutorului de salvare, iar ajutorul de stat individual pentru salvare se transformă în ajutor de stat de restructurare care va fi implementat cu respectarea normelor naționale și ale Uniunii Europene în materie de ajutor de stat. Pe baza acestui plan de restructurare, Ministerul Energiei, la solicitarea Companiei Naționale a Uraniului — S.A., prelungește perioada de acordare a împrumutului, conform planului de restructurare, în aceleași condiții de dobândă și garanții, prin act adițional la convenția de împrumut, până la data aprobării de către Comisia Europeană a planului de restructurare.

Ministerul Energiei a notificat Comisia Europeană în data de 8 septembrie 2016 cu privire la acordarea unui ajutor de stat pentru salvare Companiei Naționale a Uraniului SA.

CNU are ca obiect principal de activitate exploatarea zăcămintelor de uraniu, prelucrarea minereurilor rezultate în urma exploatării, obținerea de concentrate tehnice de uraniu, octoxid de uraniu (U3O8) și rafinarea acestora. CNU are competență tehnică și profesională de a efectua activități miniere privind resursele/rezervele de uraniu indigene.

comments

comments
Leave a Reply

avatar