full screen background image

Concurs Național Studențesc “Educația în mileniul III”, la USV

În cadrul celei de a XIV-a ediții a Conferinței Internaționale de Științe ale Educației – ICSED 2016, care se desfășoară în perioada 11-13 mai, va avea loc Concursul Naţional Studențesc „Educația in mileniul III”, ediția a 3-a, organizat de Departamentul de Științe ale Educației al Facultății de Științe ale Educației din Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava.

În acest context, studenții de la programele din domeniul științelor educației de la universități din țară vor prezenta studii și cercetări realizate în scopul extinderii cunoașterii și reflecției asupra domeniului.

Pentru ediția din acest an s-au înscris în competiție aproximativ 90 de studenți de la programe de licență și masterat din cadrul USV și de la alte universități din țară: Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea „Dunărea de Jos” Galați, Universitatea „Valahia” Târgoviște, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești, Universitatea „Transilvania” din Brașov, Universitatea din Oradea, Universitatea de Stat din Pitești.
Participarea în număr mare a studenților arată preocuparea lor față de cercetarea și dezvoltarea domeniului educației, precum și nevoia creării unei comunități științifice chiar la nivelul celor înscriși în programe de formare inițială.

Lucrările abordează tematici diverse ce se înscriu în aria cunoașterii personalității elevilor, experimentarea metodologiilor aferente învățării școlare, tratarea problematicilor speciale cu care se confruntă lumea școlii.

Evaluarea lucrărilor se va realiza de către un juriu format din cadre didactice universitare și va urmări relevanța conținutului științific pentru tema concursului, corectitudinea utilizării metodelor de studiu, calitatea prezentării verbale, relevanța şi claritatea prezentării pe suport tehnic sau alt suport, coerență științifică, discuția şi validitatea concluziilor.

Ediția 2016 a concursului se bucură de sprijinul Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice care a acordat un buget de 11.000 de lei pentru finanțarea cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru studenții participanți.

De asemenea, premiile (în cărți și bani) vor fi acordate din sponsorizări din partea cadrelor didactice (prof. Ștefan Agrigoroaei, Universitatea Catolică Louvain, asociat al USV) și a unei firme locale care promovează valorile educației.

Competiția academică adresată studenților va fi o oportunitate de intercunoaștere a intereselor de studiu și cercetare la nivelul studenților, de dezvoltare a unei comunități studențești în domeniul științelor educației și de întărire a relațiilor de cooperare interuniversitară.

comments

comments
Leave a Reply

avatar