full screen background image

Amenzi de 230.000 de lei, aplicate de inspectorii suceveni de muncă

Romeo Butnariu seful ITM Suceava     În luna august a acestui an, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 423 de controale, din care 336 în domeniul relaţiilor de muncă şi 87 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 172 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 230.000 de lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii au efectuat un număr de 336 de controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 89 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 226.000 de lei.

În luna august au fost depistate un număr de 222 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 16 persoane a căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii, 187 de persoane a căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal şi 19 persoane fără forme legale de angajare, care îşi desfăşurau activitatea la 8 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 140.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă, nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă, nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal, nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară şi nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat.

Referitor la domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii de muncă au efectuat un număr de 87 de controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat un număr de 83 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 4.000 de lei.

Ca deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, se pot aminti instrucţiuni proprii de securitate şi sănătate în muncă insuficiente;
* nu s-au efectuat măsurători profilactice la prizele de pământ; nu s-au stabilit prin fişa postului atribuţiile şi răspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă pentru toţi lucrătorii; nu s-a completat planul de prevenire şi protecţie cu activităţi de prevenire a alunecărilor şi împiedicărilor;
nu s-a asigurat peste tot, acolo unde este necesar, sortimentele de echipament individual de protecţie.

De asemenea, în cursul lunii august 2014 la Inspectoratul Teritorial de Muncă s-au înregistrat un număr de 107 petiţii primite, din care 105 au fost soluţionate.

Inspectorul Şef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo BUTNARIU, precizează că, la data de 1 septembrie, figurează ca fiind înregistrate un număr de 113.892 de contracte individuale de muncă active, din care 105.313 pe durată nedeterminată şi 8.579  pe durată determinată.

comments

comments
Leave a Reply

avatar