full screen background image

GDPR INFO

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Plângerile adresate ANSPDCP trebuie formulate în scris, în limba română sau engleză, cu respectarea condiţiilor prevăzute de GDPR, de alte dispoziţii legale...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Încălcarea securității datelor cu caracter personal poate conduce la prejudicii de natură fizică, materială sau morală aduse persoanelor fizice, cum ar fi...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Dreptul la rectificarea datelor se află în relație de oglindire cu aplicarea principiului exactității datelor de către operator, în cadrul prelucrărilor cu care...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Persoana vizată ar trebui să aibă dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul, dacă acest lucru este fezabil din punct...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Pentru a se consolida "dreptul de a fi uitat" în mediul online, dreptul de ștergere ar trebui să fie extins astfel încât un operator care a făcut publice date cu...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Atunci când persoana vizată se opune prelucrării datelor cu caracter personal în scopul marketingului direct, operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată în temeiul alin. 1 din art. 18, astfel de date cu caracter personal pot, cu excepția stocării, să fie...

AUDIO: Cătălina LUNGU – consultant în protecția datelor și coautor al volumului „GDPR Aplicat”- prezintă zilnic la VIVA FM rubrica „GDPR INFO”

Dreptul de acces joacă un rol central în Regulamentul General privind Protecția Datelor (GDPR). Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o...

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza