full screen background image

, , , , ,

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Astăzi vă aducem indicaţii clare cu privire la asigurarea protecţiei cibernatice online şi offine. Departamentul IT ar trebuii să-şi ia cât de serios rolul...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Atunci când se pune problema numirii unui responsabil cu protecţia datelor, multe organizaţii sau entităţi publice nu cunosc condiţiile în care se face selecţia...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Multor organizaţii le revine obligaţia desemnării unui responsabil cu protecţia datelor, denumit în contiunuare DPO, iar Art. 38 din Regulament explică poziţia...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Datele cu caracter personale prelucrate trebuie să fie prelucrate adecvate, relevante şi limitate la cea ce este necesar în raport cu scopurile cu care sunt...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să se facă în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persona vizată, abordând inginereşte enunţul...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Pentru o relaţie sănătoasă, vă îndemnăm să aveţi curajul să le spuneţi clienţilor dumneavoastră ce faceţi cu datele lor personale şi de ce folosiţi...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Principiul securităţii este un principiu cheie al GDPR, acesta ne recomandă prelucrarea datelor cu caracter personal în siguranţă prin implementarea de măsuri...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Deoarece, în multe dintre cazuri serviciile IT sunt externalizate unor adepți avem de a face cu o relație operator-persoană împuternicită în prelucrarea datelor...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

Abordarea recomandată pentru asigurarea unui nivel adecvat de securizare a datelor cu caracter personal şi, de multe ori implicit şi a datelor companiei este...

Audio: GDPR Info, cu Cătălina Lungu – o rubrică despre oameni, zilnic, la VIVA FM

În evaluarea nivelului adecvat de securitate se ține seama în special de riscurile rezultate prin protecția datelor personale, mai ales ca urmare a distrugerii...

Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza