full screen background image

Gala absolvenţilor de gimnaziu, la CNEH

Miercuri, 12 iunie 2024, în sala de conferințe a Hotelului Gerald᾿s a avut loc un eveniment cu o semnificație aparte pentru elevii de gimnaziu din anul terminal de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” din Rădăuți.

Activitatea intitulată simbolic Gala Absolvenților a fost moderată cu eleganță și tact de doamna profesoară de limba română Halip Beatrice, în calitate de diriginte al clasei a VIII-a.

După momentul înălțător concretizat în intonarea cunoscutelor versuri ale imnului academic „Gaudeamus igitur”, a urmat discursul domnului profesor Puiu Adrian Nicolae, în calitate de director al instituției școlare, care a felicitat elevii pentru rezultatele obținute, încurajându-i să continue cu perseverență și încredere eforturile lor cognitive.

Performanțele obținute de elevii gimnaziști la concursuri, olimpiade și competiții școlare de-a lungul celor patru ani de școală au fost punctate într-o manieră sintetică în cadrul intervenției doamnei profesoare Lăzărescu Luminița, director adjunct al colegiului, fiecărui elev care a contribuit la consolidarea palmaresului performanței fiindu-i dăruite din partea asistenței binemeritate aplauze.

În continuarea activității, echipa managerială a colegiului, căreia i s-a alăturat reprezentantul companiei Egger, doamna Chifan Alina, a oferit celor merituoși premii și distincții speciale, însoțite de diplome și plachete, dar și de cadouri din partea companiei Egger pentru rezultatele notabile obținute la învățătură.

Premiul „Eudoxiu Hurmuzachi” a revenit celor doi șefi de promoție, Vicol Claudiu și Puiu Albert.

Elevilor Ionesi Alexandra și Chirilă Andrei le-a fost oferită diploma de merit „Ion Nistor” pentru medii generale de peste 9.90 obținute de-a lungul celor patru ani de studiu.

Elevii Vicol Claudiu, Ionesi Alexandra și Puiu Albert au primit diploma de merit „I.G. Sbiera” ca semn de recunoaștere pentru media generală 10 obținută la sfârșitul clasei a VIII-a.

Așa cum era firesc, discursurile frumoase și emoționante ale elevilor premiați, Vicol Claudiu, Puiu Albert și Ionesi Alexandra, au fost răsplătite de către cei prezenți cu aplauze, semn al recunoașterii efortului lor.

O tradiție cu o însemnătate deosebită s-a concretizat în transmiterea cheii generației, obiect simbolic pe care l-a primit elevul cu cea mai mare medie din clasa a VII-a, Simota Ioan.

Acesta a mulțumit în cadrul discursului său pentru onoarea de a dobândi simbolul performanței, mărturisind asistenței promisiunea de a se menține la înălțimea unei astfel de responsabilități.

Eleva Ionesi Alexandra a mulțumit din partea întregului colectiv al clasei a VIII-a tuturor profesorilor care s-au implicat cu dăruire și pasiune în efortul educativ al tinerilor absolvenți, străduință pedagogică menită a dezvolta nu numai cunoștințe și competențe necesare evoluției lor ulterioare, dar mai ales valori și atitudini.

S-au oferit flori și aplauze de recunoștință fiecărui cadru didactic prezent la manifestare, gesturi completate armonios cu o fotografie de grup menită a înscrie momentul festiv în panoplia experiențelor de neuitat.

Din partea părinților s-a adresat celor prezenți, elevi, profesori, părinți, rude sau prieteni, doamna Pirckmayer Magdalina, printr-o succesiune de cuvinte împodobite cu lacrimi de emoție nedisimulată și sinceră recunoștință.

Discursul doamnei diriginte s-a concretizat într-o frumoasă evocare a anilor de studiu, ani de trăiri, stări și experiențe pe care le-a traversat împreună cu elevii ei dragi, totodată le-a oferit acestora câteva învățături prețioase izvorâte atât din minte, dar mai ales din inimă.

Nu a lipsit din intervenția doamnei diriginte „o ultimă strigare a catalogului”, în fapt, o asociere creativă a numelui fiecărui elev cu o serie de particularități și trăsături de personalitate descrise într-o manieră presărată cu umor, totodată cu nedisimulată și firească duioșie.

S-au oferit diplome pentru premiile și mențiunile obținute de elevi la învățătură, răsplătite de aplauze.

Tot din partea părinților a fost adresat asistenței o cuvântare spontană, elegantă și frumoasă, oferită de către doamna Chirilă Cristina, care a mulțumit profesorilor și echipei mangeriale pentru eforturile depuse în consolidarea parcursului educativ al copiilor.

Manifestarea s-a încheiat cu proiecția filmului generației, o succesiune de imagini reprezentând momente din cei patru ani de studii, activități școlare și excursii, pe scurt, momente imposibil de uitat.

Nu a lipsit fotografia de final, în care absolvenții clasei a VIII-a, alături de profesori și părinți, de toți cei prezenți la momentul de sărbătoare, au lansat către înălțimi, o dată cu baloanele albe și roșii, propriile speranțe, gânduri și planuri de viitor.

“Felicitări, dragi absolvenți ai clasei a VIII-a! Sunteți la mijlocul carierei voastre de învățăcei, de truditori în arta studiului și, mai ales, în arta vieții. Ați parcurs o distanță de opt ani pe drumul deloc facil, dar presărat cu satisfacții și bucurii pe măsură, al propriei voastre deveniri. Alți ani de studii, patru în calitate de liceeni, iar apoi trei, cinci sau chiar mai mulți ani de studenție, stau să se aștearnă în fața voastră. Sunt ani frumoși, cu realizări binemeritate și cu eventuale nereușite, ani de neliniști, căutări și eventuale descoperiri, ani neștiuți încă, dar care, ascunși în viitor, îi sperăm nebănuit de frumoși, ani pe care aveți șansa unică de a-i transforma, prin propriul efort, călăuziți de părinții, de dascălii și mentorii voștri, într-un admirabil itinerariu al edificării voastre. Căutați să transformați fiecare zi într-o experiență valoroasă, într-o succesiune de clipe menite să conteze! Inspirație și succes la evaluarea națională! Inspirație și succes la admiterea în liceu!”, a transmis conducerea colegiului rădăuţean.

comments

comments