full screen background image

Primăria Mihai Eminescu: anunț cu privire la Programul Național de Cadastru și Carte Funciară

Primaria comunei  Mihai Eminescu, judetul Botosani, anunta publicarea documentelor tehnice ale cadastrului general pentru intreaga Unitate Administrativ Teritoriala, incepand cu data de 20 iunie 2022, pentru o perioada de 60 de zile, conform art. 14 alin (1) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, actualizata.

Rugam toti detinatorii de proprietati de pe raza comunei sa se  prezinte la sediul Primariei pentru verificarea datelor inscrise privitoare la proprietate.

   In cazul in care documentatia tehnica ( schita ) nu corespunde cu posesia terenului dumneavoastra, aveti dreptul de a depune o cerere de rectificare ( contestatie).

Pentru depunerea contestatiei, este necesar sa prezentati actele de proprietate in original, ce vor fi certificate de catre Secretarul general al comunei Mihai Eminescu.

In vederea solutionarii contestatiei, Prestatorul impreuna cu un reprezentant OCPI Botosani si un reprezentant al U.A.T. Mihai Eminescu se vor deplasa in teren pentru a remasura imobilul /imobilele indicate de dumneavoastra.

In cazul in care nu va prezentati la sediul Primariei pentru verificarea pozitionarii imobilelor conform posesiei dumneavoastra, ANCPI va emite Cartea Funciara in conformitate cu masuratorile initiale ale prestatorului.

Cartile funciare emise dupa perioada de contestatie vor putea fi modificarte doar in baza unei Sentinte Civile.

 

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza