full screen background image

USV, în clasamentul mondial Times Higher Education

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV) a fost selectată în clasamentului mondial Times Higher Education (THE) – Impact Rankings, Ediţia 2022.

În acest top internaţional al universităţilor publicat în data de 27 aprilie 2022 au fost incluse primele 1406 instituţii de învăţământ superior la nivel global, reprezentând 106 țări ori regiuni. USV se numără printre cele 13 instituții de învățământ superior românești incluse în ranking, situându-se în categoria universităților 1001+.

Clasamentul Times Higher Education Impact este singurul ranking care evaluează la nivel global performanțele universităților raportate la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă ale Națiunilor Unite (United Nations’ Sustainable Development Goals).

Metodologia utilizează indicatori calibrați cu atenție pentru a oferi o comparație cuprinzătoare și echilibrată în patru domenii mari: cercetare, administrare, implicare și predare.

Datele utilizate sunt preluate atât de la universități, cât și din diverse surse independente.

USV este implicată în realizarea tuturor celor 17 obiective de dezvoltare sustenabilă definite de ONU și contribuie puternic la atingerea a 9 dintre acestea.

Spre exemplu, în domeniul calității educației, USV se plasează între primele 300 universități ale lumii, iar în cel al protecției mediului între primele 400 instituții la nivel global; în direcția muncii decente și a creșterii economice, USV se încadrează în clasa 401-600 universități ale lumii; în planul combaterii sărăciei, dar și în cel al promovării păcii, justiției și instituțiilor puternice, comunitatea academică suceveană se situează în clasa 401-600 universități ale lumii; pe dimensiunea industriei, inovării și infrastructurii, precum și pe cea a reducerii inegalităților, USV face parte din clasa 601+; în ceea ce privește sănătatea și starea de bine, precum și în cazul parteneriatelor pentru atingerea obiectivelor, USV a fost inclusă în categoria 1001+.

Astfel, constatăm cu satisfacție că, grație eforturilor susținute ale întregii comunități academice, USV este pentru prima data indexată în THE Impact Rankings și face parte dintre primele 1406 universități.”, a declarat Lector univ.dr. Codruţ Şerban, Serviciul de Relaţii Publice, Comunicare şi Imagine – Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava.

 

Dat publicității la 28 aprilie a.c., clasamentul Times Higher Education University – Impact Rankings a inclus în evaluare în acest an 1406 universități din 106 țări.

ASE se situează pe cel mai bun loc din România, pe aceeași poziție cu Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca. În această ediție sunt prezente 13 universități din România.

Despre USV

“USV este instituţia publică de învăţământ superior, inovatoare și complexă, care oferă programe de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat și post-doctorat și realizează cercetare știinţifică în domeniile Știinţe Economice, Știinţe Tehnice, Inginerie și IT, Știinţe Naturale, Știinţe Umaniste și Sănătate.

Prima universitate din România din punctul de vedere al numărului de brevete și invenţii în ultimul deceniu, USV joacă un rol determinant în dezvoltarea și diseminarea cunoștinţelor știinţifice.

De la înfiinţarea sa, în anul 1963, universitatea noastră constituie o prezenţă puternică într-un oraș de peste 100.000 de locuitori, cu o contribuţie decisivă în construirea unei identităţi moderne pentru comunitatea locală, în contextul geopolitic al dezvoltării regionale și al relaţiilor transfrontaliere dintre România, Ucraina și Republica Moldova.

Aflându-se de peste o jumătate de secol în slujba învăţământului superior din cetatea Sucevei, USV răspunde provocărilor generatoare de noi proiecte îndrăzneţe cu entuziasm și responsabilitate, asumându-și rolul ca, aici, sub bolta ei protectoare și gratifiantă, să fie atinse nenumărate performanţe academice, să fie formate modele umane și repere morale, care de-a lungul vremii, au contribuit neîndoielnic la evoluţia și emanciparea spiritualităţii naţionale.”, a declarat rectorul USV, Valentin Popa.

 

https://vivafm.ro/2022/04/28/conferinta-nationala-28-30-aprilie-la-usv/

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza