full screen background image

„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“: Regenerarea  pădurilor, o prioritate

„LUNA PLANTĂRII ARBORILOR“ se derulează în fiecare an între 15 martie -15 aprilie  și este perioada în care silvicultorii derulează o serie de activități care au în prim plan evidențierea rolului și importanței pădurii în societatea actuală. Aceste activități ne dau ocazia de a ne întoarce la natura, de a contribui în mod pozitiv la starea mediului înconjurător, dar și de a contribui din plin la moștenirea pe care o vom lăsa urmașilor. Pentru silvicultori perioada 15 martie – 15 aprilie constituie o perioadă cu o semnificaţie aparte, o perioadă în care prin acțiunile care le fac își aduc aportul la bunăstarea societății și la calitatea mediului în care trăim. Acţiunile silvice pe care le desfășoară Direcţia Silvică Botoşani au ca obiectiv conştientizarea populaţiei despre necesitatea asigurării integrităţii şi dezvoltării pădurilor, împădurirea terenurilor forestiere goale, igienizarea lizierelor şi a traseelor drumurilor ce străbat fondul forestier, cu  participarea ONG – urilor şi în special a generației tinere. Fondul forestier actual al judeţului Botoșani este de 56333 ha (11,5% din suprafaţa judeţului) şi cuprinde pădurile situate în partea nord-estică a României, fiind desfăşurat altitudinal de la 60 m (Lunca Prutului) la 580 m (culmea Holmului). La est şi la vest pădurile sunt delimitate de râurile Prut,  respectiv Siret. Pe total, în administrarea  Direcţiei Silvice Botoșani se află 49.092 ha terenuri forestiere situate pe raza administrativă a două judeţe, respectiv Botoşani (99.4%) şi Suceava (0.6 %). Din total suprafaţă,  34576 ha sunt proprietate publică a statului (70,2 %) iar 14708 ha (29,8 %) reprezintă fond forestier privat reconstituit ca urmare a aplicării legilor fondului funciar. Din suprafaţa retrocedată de 22494 ha, 7182 ha sunt administrate de către structuri silvice ce funcţionează pe teritoriul judeţelor vecine iar pentru suprafaţa de 14.565ha asigurăm servicii de pază şi administrare. Menționăm că în anul precedent am preluat în pază 2.720ha păduri particulare în baza prevederilor art. 16  din Codul Silvic –  păduri  pentru  care  nu se  cunosc  actualii  proprietari și pentru  care serviciile de pază sunt decontate de către stat.             Regenerarea pădurilor în anul 2022 Regenerarea  pădurilor  este una  dintre activităţile  prioritare ale  Direcţiei  Silvice Botoşani, prin care se urmăreşte asigurarea integrităţii şi permanenţei pădurilor. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului precum și pentru cel aflat în administrare în anul 2022 ne-am propus următoarele: – împăduriri integrale: 41 ha,  din  care în această primăvară 32 ha în fond  forestier de stat și 2 ha în  fond  forestier  privat  cu  contracte  de  administrare; – completări în plantaţii –  fond  forestier de stat, urmare a pierderilor normale şi a celor cauzatede calamităţile  naturale (seceta ) din  anul  trecut: 25 ha, din care 24 ha în plantaţii din fond forestier şi 1 ha  în plantaţii din teren degradat, toate programate pentru campania din primăvară; – regenerări naturale în suprafeţe de pădure de  stat în care s-au efectuat tăieri cu regenerare sub masiv sau în crâng:161 ha din care 62 ha pentru această primăvară. Suprafeţele   de  împăduririt  din   această primăvară  sunt  răspândite  în tot  județul,  în  special  în  locurile  de pe care s-au  efectuat  tăieri  rase  la  arboretele  în  curs  de  uscare  sau  ajunse  la  vârsta  exploatabilității. Cele  mai  mari  suprafețe  de  plantat  în această  primăvara  sunt: Pădurea  Oneaga, com. Cristești – 3 ha,  din cadrul  O.S. Botosani Pădurea Păltiniș -5 ha, Pădurea  Bajura  6 ha  din  cadrul O.S. Darabani Pădurea  Brăești -2 ha din  cadrul O.S. Dorohoi Pădurea  Orășeni, com. Curtești – 4 ha, Pădurea  Balta  Arsă,  com. Curtești -3 ha, din  O.S. Mihai  Eminescu Pădurea Runc -Bahlui, com. Frumuşica – 8 ha, din cadrul  O.S. Flămânzi Pădurea Guranda, com.Durnești -3 ha,  din cadrul  O.S. Truşeşti Derularea în bune condiții a activității de regenerare a pădurii presupune existența în același timp a trei tipuri de resurse: materiale, umane și financiare. Resurse materiale – Pepiniere silvice   În această  primăvară vom planta peste 290 mii de puieţi toți provenind din pepinierele  proprii. Vom  livra un număr de 30 mii de gorun, 45 mii  puieţi de  paltin,23  mii de  puieţi de  cireș, 3 mii  puieți  de  frasin  şi 4  mii puieți de tei  la   Direcţia Silvică Suceava și Direcţia Silvică Maramureș. Pepinierele silvice însumează în cadrul județului o suprafață de 25 ha și produc anual  aproximativ 800 mii de puieţi forestieri şi ornamentali, atât pentru nevoile proprii ale regiei cât şi pentru alţi beneficiari. Gama este foarte largă, cuprinzand specii autohtone adaptate condițiilor climatice zonale  precum gorun, stejar, fag, salcâm, plop, salcie, frasin, paltin, cireş, tei, mălin, nuc negru, sânger, sălcioară, lemn câinesc, dar si diferite sortimente de puieţi ornamentali. Pentru producerea puieților necesari în campaniile viitoare, în primăvara anului 2022 ne-am propus înființarea de culturi noi pe o suprafață de 225 ari, din care prin semănarea semințelor forestiere pe o suprafață de 112 ari și prin butășirea speciilor de plop si salcie pe o suprafață de 113 ari. Avem trei pepiniere silvice  mai mari (Rădăuţi  Prut – O.S. Darabani,  Guranda – O.S. Truşeşti,  Cotu  Copălău – O.S. Botoşani), dotate cu instalaţii de  irigat  moderne, care  au   consum  redus  de  apă şi eficienţă  sporită și care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a solului, întreţinerea  culturilor şi  de scoatere (recoltare)  a puieților. Avem un excedent de 276  mii puieţi  forestieri (160 mii  de  stejar, 1,5 mii  de  plop e.a, 8 mii  se  salcie, 70  mii  salcâm, 2 mii nuc comun, 3  mii nuc negru, 7 mii  de  mojdrean, 3 mii  de  corcoduș, 11 mii  de ulm,2 mii  de  frasin de  Pensylvannia, 5 mii de  mălin,   4mii de sânger) precum și de diferite sortimente de puieţi ornamentali (tuie, buxus, ienupăr, glicină, forsitie) pe care îi oferim spre valorificare populației sau operatori economici pentru utilități diferite (împădurirea terenurilor inapte altor folosințe, crearea de garduri vii si a altor spații verzi, etc.). Valorificarea excedentului de puieți se face prin ocoalele silvice, pe bază de comandă – pentru persoanele juridice sau pe bază de cerere pentru persoanele fizice (la adresele de mail sau la numerele de telefon anexate). Resurse umane   Resursele umane necesare derulării în bune condiții a lucrărilor din campania de primăvară reprezintă…
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza