full screen background image

AUDIO USV – ON AIR Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță începerea implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la USV.

„Este un proiect care face parte dintr-o strategie de dezvoltarea a Universității din domeniul resurselor IT, ne amintim că în ultimii trei ani de zile au fost schimbate toate calculatoarele din Universitate și din laboratoare. În ultimii doi ani de zile am oferit laptopuri studenților din anul I de la învățământul la zi și tablete la ID, deja suntem în al doilea an în care câteva milioane de lei au fost investite în oferirea acestor capacități de calcul studenților, după care în laboratoare avem un nivel mai avansat de capacitate de stocare și calcul, iar aici ne aflăm la un nivel de performanță comparabil cu al altor universități din lume dacă vom reuși să finalizăm cu bine acest proiect și achizițiile aferente”, a menționat prorectorul cu activitatea științifică, prof.univ.dr. Mihai Dimian.

 

 

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare a USV prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică. Perioada de implementare este 01.09.2021 – 28.02.2023.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
– creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de competitivitate științifică a USV, prin achiziționarea de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generație);
– achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării unei infrastructuri de tip Cloud;
– implementarea unei infrastructurii de tip Cloud capabilă să furnizeze următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS;
– facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică prin intermediul infrastructurii realizate și în baza acordurilor de cooperare semnate între Universitate și instituțiile partenere;
– creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe date a USV.

„Cel mai important lucru este că acest centru va fi în cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava , acest proiect se încadrează în Programul Operațional Competitivitate. Ceea ce face acest proiect să se individualizeze este obiectivul general, care vizează creșterea capacității de cercetare a Universității „Ștefan cel Mare” pentru că această infrastructură pe lângă faptul că aduce un plus din punct de vedere al echipamentelor care vor exista în universitate, va aduce un plus mai mare pe partea de resurse umane. Perioada de implementare este de 18 luni, poate părea o perioadă generoasă, însă acum în această perioadă în care observăm probleme la nivel mondial cu lanțurile de aprovizionare, este o perioadă foarte strânsă”, a spus managerul de proiect, conf.univ.dr Ovidiu-Andrei Schipor.

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:
– o infrastructură Cloud (hardware și software) achiziționată și funcțională
– o campanie de informare și publicitate
– crearea numărului de noi cercetători (ENI=0,17)
– creșterea numărului de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare (ENI=1,42)
– creșterea cu 2 a numărului instituțiilor ce beneficiază de serviciile infrastructurii Cloud achiziționate
– creșterea cu 2 a co-publicațiilor științifice public-private
– creșterea cu 1 a numărul parteneriatelor naționale în care va fi implicată infrastructura.

Valoarea totală a proiectului este de 4.991.731,03 lei, din care 4.979.831,03 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, 4.232.856,38 lei fiind co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 746.974,65 lei fiind co-finanțarea Guvernului României. Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

 

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza