full screen background image

Mai mulți furnizori de servicii medicale

În conformitate cu HG nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii medicale si a Contractului cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2021-2022, Ordinul MS/CNAS nr. 1068/627/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare in anul 2021 a HG nr. 696/2021 si adresa CNAS nr. P 5064/29.06.2021CAS Suceava a desfăşurat in luna iulie procesul de contractare a serviciilor medico-farmaceutice pe toate domeniile de asistenţă medicală. În vederea încheierii contractelor pentru acest an, furnizorii au transmis la CAS Suceava, in perioada 08-12 iulie, cererile, însoţite de documentele necesare. Pe data de 16.07.2021 s-a afişat lista cu dosarele respinse la contractare: 1 furnizor de servicii medicale spitalicesti, 1 furnizor de ingrijiri medicale la domiciliu, 7 medici de familie si 3 furnizori de servicii medicale paraclinice. Comisia de solutionare a constestatiilor a analizat contestatiile depuse de furnizori  si le-a admis, motivand ca au fost inlaturate cauzele care au condus la respingerea dosarelor de comisia de contractare.  Numarul contractelor valabile incepand cu 01 august 2021, comparativ cu situatia actelor aditionale aflate in derulare la data de 31.07.2021, pe fiecare tip de asistenta medicala, este urmatorul: -Medicina primară – 253 (fara furnizori noi); -Ambulatoriu de specialitate clinic – 108 (din care 1 furnizor nou); -Ambulatoriu de specialitate paraclinic – 25 (din care 3 furnizori noi); -Ambulatoriu de specialitate de recuperare – 13 (din care 3 furnizori noi); – Asistenta medicala dentara – 56 (din care 7 furnizori noi); – Îngrijiri la domiciliu – 3 (fara furnizori noi) -Asistenţă medicală spitalicească – 17 (din care 1 furnizor nou); -Furnizori de medicamente (Farmacii) – 129 (fara furnizori noi); -Furnizori de dispozitive medicale – 68 (din care 4 furnizori noi); -Furnizori transport sanitar neasistat – 2 (fara furnizori noi). Pe parcursul derularii procesului de contractare au avut loc sedintele celor 3 comisii mixte, la care au participat reprezentanti ai Direcţiei de Sănătate Publică Suceava, Colegiului Judeţean al Medicilor, Asociaţiei Profesionale a Medicilor de Familie Suceava, Patronatului Judeţean al Medicilor de Familie,  Patronatului medicilor de specialitate din specialităţile clinice, Organizaţiei sindicale a medicilor de specialitate si Consiliului Judetean Suceava. De asemenea, au avut loc negocieri cu reprezentantii spitalelor din judet in vederea stabilirii sumelor de contract pentru anul 2021 (pentru spitalizare continua, de zi si cronici).
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza