full screen background image

Activităţi în cadrul proiectului „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună”

Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Suceava, Partener 1 în cadrul proiectului „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună (CTIL)”, a demarat activitatea care vizează furnizarea de programe de tip educație parentală pentru 500 de părinți/ tutori ai copiilor cu risc de abandon/CES din grupul țintă selectat din școlile partenerilor asociați. În cadrul acestei activități vor fi implicaţi părinți ai unor copii sau tineri cu risc de părăsire timpurie a școlii, timp de 3 ani, în frecventarea programului de tip educație parentală. Experții educație parentală vor organiza cate un curs/consiliere timp de 3 luni, cu circa 3 teme majore de interes, alese împreună cu copiii din grupul țintă și părinții acestora. Vor lucra cu grupe restrânse de părinți din cadrul fiecărei școli implicate în proiect. Proiectul propus are în vedere implicarea unor unități școlare din 3 regiuni de dezvoltare ale României, respectiv din Județul Suceava – localitățile Panaci, Drăgoiești, Șerbăuți, Siminicea, Măriței, Județul Harghita – Comuna Bilbor, Județul Botoșani – Comuna Manoleasa, Județul Tulcea – localitățile Valea Nucarilor, Niculițel, Beștepe, Nufărul. Grupurile țintă vizate de proiect vor fi selectate din următoarele instituții de învățământ preuniversitar: Școala Gimnazială Panaci, Școala Generală „O.C. Tăslăuanu” Bilbor, Școala Gimnazială Șerbăuți, Școala Gimnazială Siminicea, Școala Gimnazială Măriței, Școala Gimnazială Drăgoiești, Școala Generală Nr.1 Manoleasa, Școala Gimnazială Valea Nucarilor, Școala Gimnazială „Nichifor Ludovig” Niculițel, Școala Gimnazială Beștepe, Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Nufărul. Proiectul beneficiază de un grant în valoare de 1,212,665 € oferit de Norvegia prin Granturile Norvegiene în cadrul Programului Dezvoltare locală. Obiectivul proiectului „Copii şi tineri integraţi pentru o lume mai bună (CTIL)”, cod PN2019 este abordarea integrată și inovativă a 80 de copii cu cerințe educaționale speciale și a 750 de copii cu risc de abandon școlar și respectiv, a 211 cadre didactice și 500 părinți/ tutori ai copiilor aflați în situație de risc, a 10 profesioniști/voluntari din sfera serviciilor sociale și 150 de copii și tineri, respectiv 50 de părinți/ tutori ai acestora, care interacționează cu copiii și tinerii din grupul țintă principal, în vederea creșterii gradului de incluziune socială a copiilor din trei regiuni de dezvoltare din România (județele Suceava, Botoșani, Harghita și Tulcea). Grupul țintă implicat în procesul de educație parentală va beneficia de educație parentală pe diverse teme, în funcție de nevoile reale identificate le nivelul comunității din care fac parte și în funcție de problemele specifice cu care se confruntă fiecare părinte. Părinții, ghidați de experții în educație parentală se vor întâlni pentru a împărtăși probleme comune, pornind de la premisa faptului că, interacțiunile de sprijin cu persoanele care au provocări asemănătoare pot oferi participanților un suport emoțional și social, informații, educație. Temele abordate în cadrul cursurilor de educație parentală sunt grupate în trei module ce vor fi parcurse în decursul a trei luni- iunie, iulie și august. Modulul I – Părinți implicați, copii integraţi! Modulul II – Rolul școlii în viața copilului Modulul III – Formarea abilităților de viață Părinții sunt primii profesori ai copilului, ei începând educarea lui în mediul familial. Împreună cu aceștia, școala are rolul ei bine stabilit, intervenind în dezvoltarea primară a copilului. Se spune că un copil este oglinda părintelui, a societății, a noastră, dar și persoana adultă este o reflectare a ceea ce a acumulat și a însușit în copilărie, a familiei în care a trăit, a părinților. Reiese că, de calitatea relațiilor părintelui cu propriul copil depinde nu doar copilăria acestuia, dar și prestația sa ca adult. Cel căruia i-a fost cultivată dragostea de învățare în copilărie, va continua să se instruiască pe parcursul întregii vieții, benevol, fără constrângere. Mai multe detalii pot fi obținute pe website-urile finanțatorului – www.eeagrants.ro, Operatorului de Program – www.frds.ro și website-ul dedicat proiectului – https://ctil.usv.ro/ . „Pentru ca un copil să devină om, trebuie ca din copilărie să educi în el omul, altfel va rămâne copil toata viața.”(Rabindranath Tagore) Coordonatorul P1 este prof. Laura Nicoleta CHITICARIU.  
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza