full screen background image

Revista „Glose”, prezentată în cadrul dialogului „Eminescu ~ Ipotești ~ Viena ~ Berlin ~ Ipotești”

În 15 ianuarie 2020, Memorialul Ipotești anunța apariția primul număr al Revistei de Studii Românești „Glose“ (nr. 1-2/2019), cu un program ce propunea construirea unei platforme participative, dedicată cooperării în rețeași deschisă universitarilor din mediului academic român și din mediile academice din străinătate. Revista Glose descinde din ideile a doi eminescologi, Petru Creția și Dumitru Irimia, în legătură cu activitatea unui centru de studii eminesciene. Într-un memoriu adresat Academiei Române în anul 1991, Petru Creţia propunea înființarea unui Institut Eminescu. Vastul proiect gândit de Petru Creția presupunea inclusiv editarea unui „buletin al centrului: recenzii, articole de informare sau de orientare, studii, dări de seamă, bibliografie curentă”. La doisprezece ani de la înființarea Centrului Național de Studii „Mihai Eminescu” de la Ipotești, Dumitru Irimia propunea conceptul unei reviste semestriale de studii eminesciene cu titlul GLOSE. Publicația ar fi trebuit să apară în colaborare cu Facultatea de Litere a Universității „Al.I. Cuza” din Iași, în 2004, după cum reiese din macheta copertei, păstrată la Ipotești. Anul 2020 a fost însă un an cu totul neasemenea pentru toată lumea: pandemia, ivită printre noi din „inima” imprevizibilului, a schimbat agenda globală, iar multe inițiative, culturale mai ales, fie au fost amânate, fie au trebuit să asume reformulări dintre cele mai creative. Proiectul Revistei de la Ipotești, chiar dacă nu a fost scutit el însuși de inevitabile tangaje, a mers mai departe. Simpla constatare a evidențelor este de natură a oferi un sentiment tonic, menit a încuraja continuarea demersurilor de dezvoltare a acestui proiect. Într-un astfel de context, ne bucurăm că numărul de pagini al revistei a crescut, geografia colaborărilor a înscris nume noi, iar tematica propusă s-a confirmat, cuprinzând și alte domenii care au consolidat-o. Astfel, în deschiderea noului număr (nr. 3-4/2021), revista oferă comunității de colaboratori și cititori ai Revistei „Glose“ un interviu maraton, „de colecție“, acordat de Excelența Sa, Emil Hurezeanu, Ambasadorul României la Berlin, în care sunt prezentate multe subtilități ale „bătăliilor“ duse într-una din cele mai efervescente capitale culturale ale Europei, pentru promovarea patrimoniului cultural, de sensibilitate și cunoaștere din spațiul românesc. De asemenea, interviul oferit de Luisa Valmarin, Profesor Emerit al Universității din Pisa (Italia), clarifică distincția dintre studiul științific și lectura diletantă în cazul operei lui Eminescu, așa cum apare în teritoriile studiilor românești din Italia. Semnalăm, de asemenea, cu deosebită bucurie și gratitudine inițierea Consiliului Onorific al Revistei „Glose“ prin acceptul generos al participării doamnelor Ilina Gregori (Profesor, Universitatea Liberă din Berlin – Germania) și Christina Zarifopol-Illias (Profesor Emerit, Indiana University – SUA), alături de Acad. Klaus Bohman (Academia Saxonă din Leipzig, director al Institutului Moldova din Leipzig, Profesor Emerit al Universității din Leipzig). Pentru Revista Ipoteștiului, participarea și girul implicit acordat acestui proiect de către acești trei corifei ai studiilor românești din străinătate, reprezintă fără îndoială un privilegiu și, totodată, o imensă responsabilitate. Și pentru că, este evident, proiectul nu mai are cum să dea înapoi, putem spune cu toată recunoștința că suntem bucuroși să contribuim în continuare și cât mai serios la construirea unei comunități a specialiștilor în studii românești, reunind deopotrivă pe cei mai interesanți universitari din România și centrele de românistică din străinătate. În 15 iunie al acestui an, Revista „Glose” a fost prezentată în cadrul unui dialog – „Eminescu~Ipotești~Viena~Berlin~Ipotești” – între dr. Iulian Costache, autor al cărții „Eminescu. Negocierea unei imagini” (2008), şi diplomat, actualmente ministru consilier în cadrul Ambasadei României la Berlin, și dr. Florin Oprescu, de la Institutul de Romanistică al Universităţii din Viena, autor al cărții „(In)actualitatea lui Eminescu” (2016), dialog care a fost difuzat pe paginile de Facebook ale Institutului de Romanistică al Universităţii din Viena, ICR Viena / Rumänisches Kulturinstitut Wien şi a Ambasadei României la Viena. Despre Eminescu, „Glose” și Ipotești, în acest dialog, se poate asculta aici: https://www.youtube.com/watch?v=ijRcSEpd3pk Revista „Glose” poate fi citită aici: http://www.eminescuipotesti.ro/docpdf/Glose,%20an%20II,%20nr%201-2%20(3-4),%202020%20web2.pdf  
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments