full screen background image

A fost lansat proiectul Social Activator. „Combaterea sărăciei prin susținerea înființării de întreprinderi sociale în Regiunea de Nord-Est”

Vineri, 26 februarie, EASTERN MARKETING INSIGHTS SRL, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu E.M.I. SUPPORT SYSTEM SRL, E.M.I. CALL DATA SRL, a susținut în mediul online, odată cu semnarea contractelor de subvenție cu beneficiarii ajutorului de minimis, conferința de lansare a proiectului SOCIAL ACTIVATOR – Accentuarea Competitivității aplicând Tehnici de Incluziune cu Valoare Adăugată prin Training și Ocuparea Resurselor umane în Regiunea Nord-Est, SMIS 127825. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Cod apel: POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă. Obiectivul general al proiectului: Integrarea pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și combaterea sărăciei prin susținerea înființării a 17 întreprinderi sociale în zona de urbană și rurală din Regiunea de Nord-Est. Obiectivele specifice: OS 1: Dezvoltarea competențelor antreprenoriale specifice a 101 de persoane din grupul țintă prin furnizarea de cursuri de formare specifice economiei sociale (Antreprenor în economia socială/Manager de întreprindere social) în scopul de a genera un număr cât mai mare de întreprinderi sociale la nivelul Regiunii de Nord-Est; OS 2: Facilitarea și sprijinirea demarării și dezvoltării de întreprinderi sociale de către membrii grupului țintă prin acordarea a 17 ajutoare de minimis pentru cele mai bune planuri de afaceri din Regiunea de Nord-Est; OS 3: Dezvoltarea și promovarea unei analize a economiei sociale la nivelul Regiunii de Nord-Est; OS 4: Dezvoltarea economiei sociale prin crearea de noi întreprinderi sociale cu influență asupra integrării pe piața forței de muncă a persoanelor din grupurile vulnerabile și asupra combaterii sărăciei, ce asigură dinamică competitivă, inovare, dezvoltare tehnologică și dau valoare adăugată; OS 5: Dezvoltarea domeniului economiei sociale în Regiunea de Nord-Est prin oferirea de asistență de specialitate, consiliere și mentorat pe durata derulării proiectului pentru 17 întreprinderi sociale nou înființate; OS 6: Dezvoltarea capacităților și abilităților in domenii relevante prin creșterea gradului de informare a grupului țintă privind oportunitățile de finanțare, responsabilitate socială, prezentare de softuri utilizate pentru eficientizarea afacerii, brevetare invenții, înregistrarea unei mărci, achiziții intra și extra-comunitare, dezvoltare durabilă, gestionarea contabilității primare; OS 7: Crearea unor rețele de sprijin și stabilirea de parteneriate, în vederea diseminării de bune practici și informații; OS 8: Asigurarea efectului multiplicator și pozitiv al proiectului prin diseminarea rezultatelor obținute la nivel regional prin organizarea unei conferințe de închidere a proiectului. Grupul țintă al proiectului este format din 101 de persoane ce aparțin categoriile de persoane vizate de proiect – șomerii, persoanele inactive, persoanele care au un loc de munca si înființează o întreprindere sociala în scopul creării de noi locuri de muncă. Proiectul are o durată de 31 luni, data lansării fiind 04.05.2020, iar data finalizării 30.11.2022. Valoarea totală a proiectului este de 10,644,633.90 lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FSE este de 8,929,610.75 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă de la bugetul național este de 1,575,813.58 lei, iar valoarea cofinanțării este de 139,209.57 lei.
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza