full screen background image

Şedinţă ordinară a Consiliului Local Frătăuţii Noi, pe 28 ianuarie

Consiliul Local al comunei Frătăuţii Noi a fost convocat, joi, 28 ianuarie, în şedinţă ordinară. Proiectul ordinii de zi este următorul: 1. Prezentarea spre aprobare a Procesului-verbal al ședintei ordinare de lucru a Consiliului local al comunei Frătăuții Noi din data de 10.12.2020; Iniţiator- Secretarul general al comunei – Moisuc Oltea-Rodica; 2. Proiect de hotărâre privind alegerea ”Președintelui de ședință” al Consiliului local al comunei Frătăuții Noi, județul Suceava pentru mandatul 2021-2024; Iniţiator-Primar-Olari George; 3. Proiect de hotărâre privind mentinerea rețelei școlare existente în anul școlar curent si pentru anul scolar 2021-2022 în comuna Frătăuții Noi, judetul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George; 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare locala a comunei Fratautii Noi, pentru perioada 2021-2027”; Iniţiator-Primar- Olari George; 5. Proiect de hotărâre privind modificarea Statului de Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava; Iniţiator-Primar- Olari George 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea numarului asistentilor personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021; Iniţiator-Primar- Olari George; 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului anual de acţiuni sau de lucrări de interes local pe baza căruia beneficiarii de ajutor social vor efectua orele de muncă prevăzute de Legea 416/2001; Iniţiator-Primar- Olari George; 8. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 195 /22.12.2020 privind rectificarea bugetului local pe luna decembrie anul 2020; Iniţiator-Primar- Olari George; 9. Proiect de hotărâre pentru validarea dispoziţiei Primarului nr. 6 /07.01.2021 privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2020 ; Iniţiator-Primar- Olari George; 10. Proiect de hotărâre privind trecerea unui bun imobil din domeniul privat în domeniul public al comunei Frătăuții Noi, Județul Suceava ; Iniţiator-Primar- Olari George; 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actelor adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava și acordarea mandatului reprezentantului comunei Frătăuții Noi să voteze pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociaţiei, precum și împuternicirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava să semneze în Adunarea Generală a Asociației prin reprezentantul său legal, Președintele Asociației, în numele și pe seama comunei Frătăuții Noi, Actele adiționale de modificare și completare a Actului constitutiv şi a Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deşeurilor în Judeţul Suceava ; Iniţiator-Primar- Olari George; 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării drepturilor băneşti aferente personalului didactic din cadrul Școlii Nr.1 „Iraclie Porumbescu” Frătăuții Noi, care solicită cheltuieli de deplasare pentru lunile noiembrie și decembrie 2020 ; Iniţiator-Primar- Olari George; 13. Proiect de hotărâre privind modificarea încadrării nominale a membrilor Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Frătăuții Noi, judeţul Suceava și stabilirea indemnizației de care beneficiază membrii; Iniţiator-Primar- Olari George; 14. Probleme curente.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza