full screen background image

Soluții inovative de protejare a peisajului cultural al Bucovinei, prin proiectul „PORT Cultural”

Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava implementează proiectul „PORT Cultural” (PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală). Scopul principal al acestuia este inventarierea resurselor valoroase de arhitectură vernaculară din zona Bucovinei și a Transilvaniei de Sud și identificarea unor soluții de păstrare a peisajului cultural. Proiectul explorează contextul istoric și provocările societale ce au determinat modificări ale peisajului cultural actual, prin studii istorice, etno-demografice și antropologice. Principalele rezultate ale proiectului au în vedere prezentarea tuturor caselor tradiționale identificate pe hărți interactive și propunerea de planuri de arhitectură pentru integrarea armonioasă a construcțiilor noi în peisajul construit existent în mediul rural. De asemenea, vor fi realizate ghiduri de valorificare a construcțiilor tradiționale prin dezvoltarea de mici afaceri în mediul rural și ghiduri de dezvoltare durabilă a comunităților rurale. „PORT Cultural” reunește pentru prima dată într-un cadru integrat principalele probleme actuale legate de păstrarea patrimoniului construit din Bucovina și Transilvania de Sud și încearcă să găsească soluții, printr-o analiză inovatoare, pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale și dezvoltarea antreprenoriatului rural. Pentru ambele domenii vor fi propuse soluții de dezvoltarea strategică a comunităților, cu implicarea diferitelor grupuri de interese, pentru valorificarea resurselor de patrimoniu și utilizarea acestuia în dezvoltarea destinațiilor turistice din mediul rural. Baza de date cuprinzând casele tradiționale identificate în cercetarea în teren, va putea fi completată după finalizarea proiectului și cu participarea publicului. Oricine cunoaște o casă tradițională o va putea introduce pe platforma proiectului și va contribui la completarea hărții interactive a caselor autentice din cele două zone țintă ale proiectului. Aceasta va fi promovată pe pagina web a proiectului (http://portcultural.usv.ro/) și pe pagina de Facebook aferentă (Port Cultural). Proiectul „PORT Cultural: PORTofoliu de instrumente inovative pentru dezvoltarea durabilă a comunităților rurale cu potențial turistic, prin valorificarea elementelor de patrimoniu și identitate culturală” PN-III-P1-1.2-PCCDI-2017-0884 este implementat de către Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, în perioada Aprilie 2018 – Septembrie 2021, fiind finanțat de către Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI). Parteneri în cadrul proiectului sunt Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi, Institutul „Bucovina” al Academiei Române, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Turism și Institutul de Economie Națională. Persoana de contact: Prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean Director de proiect complex este prof. univ. dr. Gabriela Prelipcean, E-mail: gabrielap@seap.usv.ro, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava – Str. Universității 13, 720229 Suceava, România.
Suceava – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments