full screen background image

Concurs de recutare pentru funcția de consilier debutant la Primăria Păstrăveni

Primăria Păstrăveni organizează concurs de recutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției vacante, de consilier debutant în cadrul Compartimentului Cadastru. Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs sunt studii universitare de licență absolvite cu diplomă. Nu se solicită vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului. Concursul se va organiza pe 15 decembrie – proba scrisă, respectiv pe 18 decembrie – interviul. În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, dacă este declarat admis la selecția dosarelor, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului. Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.
Neamt – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza