full screen background image

ADR Nord Est: Ghidul solicitantului pentru proiecte de 6.055.000 lei

Consultare publică a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregatirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente, Regiunea Nord-Est Având în vedere faptul că proiectele de infrastructură necesita perioade de timp de aproximativ 1-2 ani pentru pregătirea și elaborarea documentațiilor tehnico-economice, Ministerul Fondurilor Europene a decis acordarea prin Programul Operațional Asistență Tehnică (POAT) 2014-2020 de sprijin financiar pentru elaborarea documentatiilor tehnico-economice și a altor documentații necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură în domeniul specializare inteligentă. Prin acest apel de proiecte se va finanța elaborarea următoarelor documentații tehnico-economice: studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz; proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor; În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu; studiu arheologic; studiu hidrologic; studiu topografic; documentație cadastrală; precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente. Acest apel de proiecte are la acest moment o alocare de 6.055.000 lei. În cadrul prezentului apel de propuneri de proiecte, entitățile care pot fi beneficiari de sprijin sunt: întreprinderi mari; întreprinderi mijlocii, mici, microîntreprinderi; universități; institute de cercetare; organizații neguvernamentale (ONG-uri); entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare; unitățile administrativ teritoriale locale/județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/întreprinderi mici, mijlocii și mari; parteneriate între: universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii și mari. Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 10 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi trimise prin e-mail, la info@adrnordest.ro, până la data de 03.10.2020. Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului specific și lansare a apelului. ADR Nord-Est va transmite răspunsuri individuale solicitărilor primite în cadrul acestei consultări. Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Est Ordinul nr. 894 2020 pentru aprobarea Schemei de ajutoare de stat și de minimis POAT Ghidul pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domeniul specializării inteligenteproiectul tehnic de execuție.
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza