full screen background image

Curtea de conturi: Autoritățile din Botoșani a cheltuit ilegal bani publici în perioada stării de urgență

Raportul Curții de Conturi privind gestionarea resurselor publice în perioada stării de urgență arată că mai multe Direcții de Sănătate Publică din România au făcut  plăți ilegale sau neconforme. DSP Botoșani, Argeș, Hunedoara, Ialomița, Mehedinți, Neamț, Olt și DSP București au plătit ore suplimentare și altor categorii de personal (ex. personal TESA), plăți efectuate în afara cadrului legislativ incident, în sumă de 306.000 de lei. Au existat situații în care orele suplimentare evidențiate/plătite unor membri ai comitetului director au depășit orele lucrate conform normei legale de 8 ore/zi, respectiv ajungându-se la 239 ore suplimentare pe luna aprilie 2020 (DSPMB). DSP Botoșani, Dâmbovița și Prahova au decontat din transferuri de la Ministerul Sănătății cheltuieli în sumă de 121.000 de lei, cu carantinarea persoanelor care nu au respectat condițiile izolării sau au părăsit locul de carantinare, fără verificarea prealabilă a statutului acestora în momentul primirii deconturilor de cheltuieli de la unitatea administrativ teritorială. „ATM Botoșani a evidențiat în contabilitate și a plătit din bugetul local obligații către terți, reprezentând cheltuieli de alocație și indemnizație de cazare pentru persoanele aflate în carantină, la care măsura carantinării a fost dispusă prin procese verbale de contravenție întocmite de structurile MAI. Aceste cheltuieli trebuiau suportate de persoanele sancționate contravențional, din cauza nerespectării măsurii de autoizolare, în sumă totală de 46,1 mii lei, fără a fi întreprinse măsuri de recuperare a sumelor” se arată în raport. Și la spitale au fost descoperite nereguli privind desfășurarea procedurilor de atribuire a contractulelor de achiziție publică : „Neprecizarea în documentația de atribuire a situațiilor de excludere a operatorilor economici, respectiv au fost atribuite contracte unor prestatori de servicii de dezinfecție care nu figurează în lista unităților județene de profil/nu au autorizație în domeniu (de la DSVSA) -de ex. UATC Moara, UATC Scheia, Spitalul Județean de Urgență Sf. Ioan cel Nou -jud. Suceava, UATC Valea Iașului -jud. Argeș, Spitalul de Recuperare Sf. Gheorghe Botoșani” Cu privire la etapa post-atribuire a achizițiilor publice, respectiv executarea și monitorizarea implementării contractului, s-a constatat „Nerespectarea obligației de a transmite notificare în SEAP în termenul legal pentru achizițiile directe realizate de materiale și echipamente necesare combaterii epidemiei COVID-19, prin care să cuprindă cel puțin obiectul, cantitatea achiziționată, valoarea și codurile CPV, în conformitate cu art.46 din HGnr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (Spitalul Municipal „Sf. Ierarh dr. Luca” Onești, Spitalul „Prof. dr. Eduard Apetrei” Buhuși și Spitalul Orășenesc „Ioan Lascăr” Comănești, Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani și Spitalul Județean de Urgență „Mavromati” Botoșani, Spitalul Municipal Onești –jud. Bacău, Spitalul Municipal Sebeș-jud. Alba)” mai arată raportul. Botoșaniul este, însă, și în lista exemplelor de bune practici: „UATJ Botoșani și UATM Botoșani au achiziționat prin achiziție directă, în regim de urgență, în urma prospectării pieței, dar și a negocierilor directe cu diverși producători și distribuitori, materiale și echipamente avizate de Ministerul Sănătății și aflate pe lista publicată pe site-ul acestuia, la prețuri avantajoase, raport calitate/preț sub prețul pieței, uneori cu 2/3 mai mici (UATM Botoșani) și chiar cu 85% (UATJ Botoșani) comparativ cu prețurile minime de pe piață, în aceleași condiții de calitate” arată Curtea de Conturi.
Botosani – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza