full screen background image

CCI Neamț eliberează agenților economici certificate de origine și avize de forță majoră

Camera de Comerț și Industrie Neamț eliberează agenților economici certificate de origine și avize de forță majoră. Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă că bunurile au fost produse într-o anumită ţară și reprezintă o etapă premergătoare stabilirii taxelor vamale de import. Un bun are originea într-o anumită țară dacă este obținut integral sau într-o proporție semnificativă, fabricat sau prelucrat în respectivul stat. Agenții economici pot beneficia de avantajele pe care le oferă originea preferențială a mărfurilor exportate și pot obține certificate de origine de la Camera de Comerț și Industrie Neamț. Tarifele pentru eliberarea certificatelor de origine sunt diferențiate, pentru membrii Camerei de Comerț Neamț aplicându-se o reducere de 50 %. Avizul de forţă majoră este eliberat firmelor sau altor organizaţii pentru a certifica manifestarea cazurilor de forţă majoră pe raza judeţului Neamț şi care au împiedicat îndeplinirea unor obligaţii contractuale. Eliberarea de certificate de forţă majoră se face la solicitarea scrisă a companiilor, iar Camera de Comerţ şi Industrie Neamț avizează existenţa cazurilor de forţă majoră și influența acestora asupra executării obligațiilor comercianților. O persoană juridică poate activa clauza de forţă majoră şi poate obține un aviz de forţă majoră în cazul în care nu îşi poate îndeplini obligaţiile contractuale asumate faţă de un partener, din cauza unui eveniment imprevizibil şi de neînlăturat. Solicitarea va cuprinde prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră. Avizul de forţă majoră exonerează de răspundere partea care invocă evenimentul, în condiţiile în care evenimentul este generat de circumstanţe străine de voinţa părţii, nu poate fi reținută culpa şi nu poate fi înlăturat de aceasta. Printre evenimentele generatoare de forţă majoră se numără calamităţi naturale, fenomene meteorologice extreme, inundaţii, secetă, grindină, ninsori abundente, grevă, revoltă, stare de necesitate, embargou, închiderea porturilor maritime şi fluviale, restricţionarea circulaţiei și altele.
Neamt – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza