full screen background image

Iași: Începe distribuirea pachetelor de igienă acordate de Uniunea Europeană

Primăria Municipiului Iaşi, prin Direcţia de Asistenţă Socială, distribuie pachetele cu produse de igienă – tranșa a II-a, acordate prin Programul Operaţional Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) de Uniunea Europeană. Distribuirea pachetelor se face la sediul din şos. Naţională, nr. 43, în intervalul orar 8.30 – 15.30, de luni până vineri inclusiv. Beneficiari: a) familiile și persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziția scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; c) persoanele / familiile aflate temporar în situaţii critice de viaţă, respectiv victime ale calamităţilor, persoane dependente (persoane persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private), şi în alte situaţii asemănătoare stabilite prin anchetele sociale şi care se află în situaţii deosebite de vulnerabilitate, precum și persoanele care locuiesc în așezările informale. Conținutul pachetului de igienă: Pachetele de igienă conțin următoarele produse (produs / cantitate): Periuță de dinți – 5 bucăți Pastă de dinți – 300 mililitri Săpun lichid – 500 mililitri Șampon copii – 800 mililitri Șampon adulți – 500 mililitri Detergent de rufe – 2.700 grame Termen de distribuție (se va respecta ordinea prezentării): Pentru listele inițiale (respectiv beneficiarii de venit minim garantat și/sau de alocație pentru susținerea familiei): 45 de zile calendaristice de la data primirii pachetelor. Pentru listele suplimentare (respectiv beneficiarii în situații critice de viață ori persoane dependente): 15 zile calendaristice de la data finalizării distribuției listelor inițiale. Documente necesare: Pentru beneficiarii de venit minim garantat sau alocație pentru susținerea familiei eliberarea pachetelor se va face pe baza documentului de identitate (în original) al titularului beneficiului, acordat pe baza listelor întocmite de aparatul de specialitate a primarului, pentru persoanele/familiile pentru care sunt întrunite condițiile de acordare. Pentru beneficiarii de pe listele suplimentare sunt necesare: – cererea beneficiarului sau sesizarea primită de la o terță persoană; – certificatul de încadrare în grad de handicap; – ancheta socială efectuată de personalul specializat, care să ateste starea de vulnerabilitate în care solicitantul se află. Persoanele care se încadrează în mai multe categorii beneficiază de pachetele cu produsele de igienă aferente unei singure categorii din care fac parte la data acordării ajutoarelor. Persoanele care la data distribuţiei ajutoarelor alimentare aparţin categoriilor de la a) sau b), dar nu figurează pe listele iniţiale vor fi adăugate de autorităţile executive ale autorităţilor publice locale pe aceste liste. Primesc ajutoare alimentare în cadrul POAD toţi membrii familiilor prevăzute la lit. a) și b), conform prevederilor legale a legislației specifice acordării acestora. Pentru persoanele nedeplasabile, la sesizarea unui membru al familiei sau a unei terţe persoane, se va asigura livrarea ajutoarelor la domiciliu. Acordarea de sprijin persoanelor aflate temporar în situaţii critice de viaţă se va realiza numai în cazul în care există stocuri de alimente după epuizarea distribuirii pentru categoriile anterioare acesteia, prevăzute la lit. a) şi b). Nu primesc ajutoare alimentare sau pachete de igienă persoanele care: – se află în perioada de satisfacere a stagiului militar; – execută pedepse privative de libertate; – au domiciliul sau reşedinţa în străinătate; – beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private; – moștenitorii persoanelor decedate. Ridicarea pachetelor de igienă se va face cu respectarea regulilor impuse de normele în vigoare privind măsurile necesare pentru împiedicarea răspândirii coronavirusului, respectiv conform programării telefonice făcute de către personalul Serviciului de Beneficii de Asistență Socială. Este necesară depunerea unei solicitări scrise pentru acordarea pachetelor alimentare sau pachetelor de igienă doar pentru persoane aflate temporar în situaţii critice de viaţă (persoanele victime a calamitaților naturale, persoanele dependente etc.) la sediul Direcției de Asistență Socială, din Iași, str. Mitropolit Varlaam, nr. 54. Pentru persoanele care au ridicat pe listele suplimentare pachetele de igienă din prima tranșă nu mai este necesară depunerea unei solicitări, fiind luată în considerare prima cerere depusă.
Iași – ȘTIRILE VIVA FM

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza