full screen background image

Impozitele şi taxele locale vor fi indexate cu 4,6% la Fălticeni

Astăzi, de la ora 15:00, în sala “Iorgu Radu” a Primăriei Fălticeni va avea loc şedinţa ordinară a Consiliului Local.

Printre proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi se află aprobarea bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2019, precum şi indexarea impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul fiscal 2020 cu rata inflaţiei, în procent de 4,6%.

De asemenea, consilierii locali vor analiza Ghidul solicitanţilor privind finanţarea nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2019 şi Ghidul de eligibilitate pentru programul acţiunilor din domeniul culturii.

Nu în ultimul rând, vor fi dezbătute aprobările Devizele generale actualizate pentru obiectivele de investiţii “Reabilitare termică Şcoala Gimnaziala ”Ioan Ciurea” şi “Reabilitare pod B-dul 2 Graniceri, DN 2km 410 + 345.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de şedinta pentru perioada aprilie – iunie 2019- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman
2. Procesul – verbal al sedintei din data de 27.03.2019;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea conturilor anuale de executie bugetara si a situatiilor financiare pe anul 2018 a Municipiului Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
4. Proiect de hotarare privind executia bugetului Municipiului Falticeni la data de 31.03.2019 – initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea preluarii sumei de 670.000 lei din excedentul anilor precedenti al activitatii finantate integral din venituri proprii “Piata Agroalimentara”, ca venit la bugetul local pe anul 2019 – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2019 – initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
7. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului solicitantilor privind finantarea nerambursabila din fonduri publice a proiectelor sportive pentru anul 2019- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
8. Proiect de hotarare privind aprobarea Ghidului de eligibilitate pentru programul actiunilor din domeniul culturii în Municipiul Fălticeni pentru anul 2019- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
9. Proiect de hotărâre privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul fiscal 2020 cu rata inflatiei in procent de 4.6% – initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
10. Proiect de hotarare privind vanzarea cu plata in rate a unei locuinte ANL către titularul contractului de inchiriere- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
11. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de folosinta gratuita a imobilului „Casa Mortuara”, situat pe str. Ana Ipatescu, f.n., catre Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Falticeni- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
12. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Intocmire P.U.Z. in vederea divizarii suprafetei de 2500 mp teren inscris in CF nr. 33135, situat in extravilanul municipiului Falticeni, in 4 parcele pentru construire locuinte (S+P+M) cu amenajare cale de acces, proprietari Botner Constantin si Botner Elena – iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
13. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Intocmire P.U.Z. in vederea construirii a două locuinte colective (D+P +2E+M), pe terenul in suprafata de 2040 m.p., situat pe str. Caporal Popescu f.n., nr. cadastral 35963, aflat in intravilanul municipiului Falticeni, jud. Suceava- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
14. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism ”PUZ – Plan Urbanistic Zonal – Intocmire P.U.Z. in vederea construirii unui ansamblu de locuinte P+4E+M pe str. 13 Decembrie nr.25, municipiul Falticeni, jud. Suceava, proprietatea SC GOSCOM SA- iniţiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
15. Proiect de hotarare privind dezmembrarea corpului de proprietate nr.37552, proprietate privata a Municipiul Falticeni, situat pe str.Mihail Sadoveanu, nr 3, in doua corpuri de proprietate- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
16. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de trafic in municipiul Falticeni, respectiv calculul emisiilor GES – initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
17. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat si a indicatorilor tehnico–economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare termica Scoala Gimnaziala ”Ioan Ciurea” Falticeni prin Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3, Prioritatea de investitii 3.1, Operatiunea B – Cladiri publice”- initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;
18. Proiect de hotarare privind aprobarea Devizului general actualizat pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare pod B-dul 2 Graniceri, DN 2km 410 + 345 Municipiul Falticeni” – initiator, primar – prof. Gheorghe Cătălin Coman;

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza