full screen background image

Recensământul Populației și Locuințelor din România, în anul 2021

Un Recensământ al Populației și Locuințelor (RPL) din România va fi organizat în anul 2021.

Recensământul va fi pregătit, coordonat, desfășurat şi monitorizat de Institutul Naţional de Statistică

Sistemul statistic naţional este supus unor provocări în ceea ce privește nevoia de date statistice la nivel detaliat în profil teritorial, pentru a răspunde cerinţelor de raportare interne şi internaţionale referitor, în principal, la populația rezidentă, structurii sale demografice şi socio-economice, la gospodăriile populaţiei, la migrație, precum şi la fondul locativ, condiţiile de locuit ale populaţiei şi clădirile în care se situează locuinţele.

Obiectivul prioritar este producerea de indicatori statistici oficiali, comparabili la nivel european și mondial, în condiții de calitate, care să satisfacă și cerințele naționale, fiind singura cercetare exhaustivă atât de complexă despre populație și locuințe, realizată aproximativ o dată la 10 ani.

Momentul de referință al recensământului din anul 2021 este ora ”0” din ziua de 1 martie 2021.

În ceea ce privește perioada de recenzare a populației, aceasta va fi în premieră, realizată etapizat.

Astfel, în perioada mai-iunie 2021, se realizează colectarea indirectă a variabilelor din programul de observare al recensământului identificate în surse administrative.

Pentru fiecare persoană alocată unei adrese de domiciliu din Registrul Național de Evidență a Persoanelor se completează o serie de variabile din formularul electronic individual prin preluare din sursele administrative disponibile.

În perioada iulie – august 2021, se realizează colectarea on-line a datelor individuale și a celor referitoare la gospodării, locuințe și clădiri – auto-recenzarea on-line.

Fiecare persoană cu reşedinţa obişnuită în România trebuie să se autorecenzeze accesând pe Internet propriul formular individual P, completat deja parțial cu anumite date obţinute prin colectarea indirectă, pe baza unui nume de utilizator şi a unei parole, şi să realizeze următoarele modificări sau completări:
a) să modifice acele informaţii deja completate în formular prin colectarea indirectă din surse administrative care nu corespund cu realitatea;
b) să completeze adresa reşedinţei obişnuite în cazul în care aceasta nu corespunde cu adresa de domiciliu;
c) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul individual;
d) să completeze răspunsurile la toate întrebările din formularul gospodăriei din care face parte dacă acesta nu a fost completat deja de un alt membru al gospodăriei;
e) să completeze răspunsurile la toate întrebările referitoare la clădirea în care este amplasată locuința, în cazul în care răspunsurile la aceste întrebări nu sunt deja completate;

Persoana care se autorecenzează on-line, daca este salariat, va primi de la angajator o zi liberă platită, având dovada rezultată automat că recenzarea a fost făcută cu succes, încurajându-se practicarea acestei metode mult mai rapide, comode și cu cheltuieli mai mici.

În perioada septembrie – octombrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu față-în-față asistată de calculator a datelor individuale, pentru acele persoane pentru care auto-recenzarea on-line nu a fost posibilă.

În perioada septembrie – octombrie 2021, se realizează în teren colectarea prin interviu asistată de calculator a clădirilor/locuințelor, pentru care auto-recenzarea on-line nu a fost posibilă.

În perioada noiembrie – decembrie 2021 se realizează asigurarea completitudinii datelor individuale privind persoanele, gospodăriile, locuințele și clădirile. Aceasta se realizează prin metode statistice de imputare totală sau parţială pentru acele unități statistice pentru care nu există un formular completat cu date.

În perioada ianuarie – decembrie 2022 se realizează prelucrarea, controlul şi validarea datelor colectate.

Important și în premieră: se prevăd facilități fiscale astfel încât funcțiile de la RPL să fie atrăgătoare pentru majoritatea persoanelor, fără a fi ulterior o povară fiscală. În plus vor putea să fie recenzori, recenzori șefi, șefi de circumscriptii și persoane care sunt funcționari publici.

Tot ca noutate, va fi implementat un sistem informatic integrat cu sprijinul Băncii Mondiale, care a dat rezultate și în alte țări. Toate țările membre UE trebuie să realizeze indicatori de populație la nivel de grid de 1 kmp, cu respectarea confidențialității.

Pentru reușita acestui recensământ dar și pentru alte nevoi adminstrative, lucrările de pregătire sunt legate strict de respectarea de către primării în principal, a unor acte normative existente, anume cele care se referă la completarea cu date reale și complete, la zi, a Registrelor agricole în format electronic, a realizării hărților la nivel de localitate, renumerotării caselor, atribuirii de denumiri de străzi și drumuri din localități, etc.

Până la 1 ianuarie 2020, aceste activități trebuie definitivate.

Primarii trebuie să se preocupe pentru existența numerelor de casă pe clădiri, montarea de plăcuțe cu denumirea străzilor și drumurilor, achiziționarea la primării a tehnicii de calcul moderne, a serviciilor informatice, pregătirii profesionale a salariaților care se ocupă de urbanism și amenajarea teritoriului.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza