full screen background image

Aprobarea execuţiei contabile pe 2018 a iscat controverse în Consiliul Local Rădăuţi

Ieri a avut loc, la Rădăuţi, Şedința ordinară a Consiliului Local.

Cu această ocazie, Maria Mehedin (PSD) a devenit nou membru al Consiliului Local Rădăuți, ea luându-i lua locul Ioanei Ondina Andrei.

Așa cum era de așteptat, datorită numărului mare de puncte aflate pe ordinea de zi, ședința a fost una cu multe discuții și a durat mai bine de trei ore.

Ședința a fost condusă de Dan Mutrescu (PNL), de la reunire lipsind un singur consilier, Romeo Negruț (UPR).

Printre altele, consilierii au aprobat organizarea Târgului ,,Mărţişor 2019”, în perioada 28 februarie – 9 martie.

Aprobarea contului de execuţie contabilă pe anul trecut a iscat controverse între consilierul PNL, Cătălin Miron, și primarul Nistor Tătar, în discuții fiind implicați și contabila Primăriei Rădăuți, dar și directorul de la taxe şi impozite al Primăriei.

După peste o oră de dezbateri aprinse, s-a luat o pauză, după care s-a trecut la vot.

Proiectul a fost adoptat cu 13 voturi pentru, grupul liberalilor neparticipând la vot.

De altfel grupul PNL nu a participat la vot nici la punctele 14, 15 și 16, proiectele fiind totuși adoptate.

Începând cu punctul 18, totul a decurs normal, proiectele fiind votatate în unanimitate.

De la punctul 41 de pe ordinea de zi, până la final, s-a trecut la vot secret.

Proiectul aflat la numărul 48 pe ordinea de zi nu a fost adoptat.

Ordinea de zi a cuprins următoarele proiecte:

1. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 09.01.2019.
2. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței ordinare din data de 23.01.2019.
3. Supunere spre aprobare a procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 30.01.2019.
4. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Andrei Ondina Ioana şi declararea vacant al locului consilierului în cauză– iniţiator, primar Nistor Tatar;
5. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al doamnei Mehedin Maria – iniţiator, primar Nistor Tatar;
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării Târgului ,,Mărţişor 2019”– iniţiator, primar Nistor Tatar;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii, ca urmare a promovării în grad profesional imediat superior, a auditorului public intern din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului Municipiului Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor acte de autoritate pentru apărarea împotriva incendiilor– iniţiator, primar Nistor Tatar;
9. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind atestarea/autorizarea administratorilor de condominii – inițiator, primar Nistor Tatar;
10. Proiect de hotărâre pentru aprobarea ,,Regulamentului compartimentului specializat din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuţi, privind sprijinirea, îndrumarea şi controlul asociaţilor de proprietari” din Municipiul Rădăuţi – inițiator, primar Nistor Tatar;
11. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană vârstnică şi a contribuţiei lunare de întreţinere datorate de persoanele vârstnice sau de către susţinătorii legali ai persoanelor vârstnice asistate în Căminul pentru Persoane Vârstnice Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie la 31.12.2019 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Bogdan Vodă (din faţa imobilului nr. 36 până la intersecţie str. Mihai Viteazu – partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava» – iniţiator, primar Nistor Tatar;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada str. Simion Bărnuțiu (intersecție str. Tudor Vladimirescu cu str. Gheorghe Lazăr- partea dreaptă), Rădăuţi, judeţul Suceava»– iniţiator, primar, Nistor Tatar;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Aron Pumnul (intersecție str. Simion Bărnuțiu – intersecție str. Oborului – partea dreaptă și partea stângă), Rădăuţi, judeţul Suceava»– iniţiator, primar Nistor Tatar;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare trotuar prin pavare, strada Volovăţului, partea dreaptă ( intersecţie Baia Comunală – Alee Bloc TCS&RDS Volovăţului şi alee acces spaţiu verde din faţa parcării din str. Călăraşi), municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava»– iniţiator, primar Nistor Tatar;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții «Reparaţii acoperiș (şarpantă şi învelitoare) la clădirea din str. Piaţa Unirii, nr. 67 (latura sud)» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentațiilor tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivele de investiții «Modernizări cu asfalt» str. 9 Mai, str. Tineretului, str. Plugarilor, str. Pepenăriei, str. Papetăriei, str. Mănăstirii, str. Mică, str. C. Dobrogeanu Gherea, str. Merilor, str. Berăriei, str. C.Colibaba, str. Recoltei, str. Sitarilor, municipiul Rădăuți, județul Suceava – iniţiator, primar Nistor Tatar;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiții «Modernizare pistă de atletism, stadion municipal Rădăuţi» municipiul Rădăuţi, judeţul Suceava– iniţiator, primar Nistor Tatar;
20. Proiect de hotărâre privind stabilirea componenţei echipe mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică la nivelul municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
21. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei a două parcele de teren la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava – inițiator, primar Nistor Tatar;
22. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, a două parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
23. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava, al unui nr de 22 parcele de teren – inițiator, primar Nistor Tatar;
24. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul privat al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava a suprafeţei de 428,25 mp reprezentând cotă indiviză de ¾ din terenul identificat cadastral sub nr. 34307, înscris în C.F. 34307, situat în str. Volovăţului nr. 39, municipiul Rădăuţi- inițiator, primar Nistor Tatar;
25. Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în Cartea Funciară a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 5,00 mp aparţinând domeniului public al Municipiului Rădăuţi, situat în str. Gen. Iacob Zadik nr. 18, în vederea trecerii în domeniul privat şi concesionării – inițiator, primar Nistor Tatar;
26. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unor terenuri aflate în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi – iniţiator, primar Nistor Tatar;
27. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 14 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr– iniţiator, primar, Nistor Tatar;
28. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică deschisă, organizată în condiţiile legii, a unui teren în suprafaţă de 4 mp aflat în domeniul public al Municipiului Rădăuţi, situat în Municipiul Rădăuţi, str. Piaţa Unirii f. nr. – iniţiator, primar, Nistor Tatar;
29. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 16/23.01.2019 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a cinci imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Tolocii f.n, str. Gheorghe Tofan f.n, str. Mihail Kogalniceanu nr. 19 şi str. Sfântul Dumitru f.n.– iniţiator, primar, Nistor Tatar;
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Plugarilor f.n– iniţiator, primar Nistor Tatar;
31. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Mihai Bodnar nr. 43– iniţiator, primar Nistor Tatar;
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n– iniţiator, primar Nistor Tatar;
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. ing. Andronic Motrescu f.n – iniţiator, primar Nistor Tatar
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Jalcău f.n – iniţiator, primar Nistor Tatar
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 28– iniţiator, primar Nistor Tatar ;
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a două imobile, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situate în str. Jalcău nr. 26 – iniţiator, primar Nistor Tatar;
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică a imobilului, aparţinând domeniului privat al municipiului Rădăuţi, situat în str. Rozelor f.n – iniţiator, primar Nistor Tatar;
38. Proiect de hotărâre privind vânzarea directă şi aprobarea preţului de vânzare al terenului în suprafaţă de 92.16 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. 1 Mai nr. 18 identic cu cota indiviză de 4496/10000 din imobilul cu nr. cadastral:738/4, către proprietarul construcţiei, SC Comnast SRL Rădăuţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
39. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 198/26.09.2017 privind desemnarea unor consilieri locali care să facă parte din Consiliile de Administratie ale unitatilor preuniversitare de invatamant din Municipiul Rădăuți, județul Suceava pentru perioada 2017-2020– iniţiator, primar Nistor Tatar;
40. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia de specialitate a Consiliului Local al municipiului Rădăuți, pentru administraţia publică locală, juridică şi disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti– iniţiator, primar Nistor Tatar;
41. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. 61/31.03.2016 privind reorganizarea comisiei de analiză, selecţie a solicitărilor şi de repartizare a locuinţelor sociale sau de necesitate aparţinând administraţiei publice locale– iniţiator, primar Nistor Tatar;
42. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Rădăuţi a terenului în suprafaţă de 18,20 mp, situate în intravilanul Municipiului Rădăuţi, str. Mihai Viteazu, nr. 3D şi concesionarea acestuia către Schipor Dorel Ştefan şi Şurubaru Angelica, fără licitaţie public, în vederea construirii unei scări de acces şi rampă pentru persoane cu dizabilităţi– iniţiator, primar Nistor Tatar;
43. Proiect de hotărâre privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţi, judeţul Suceava cu terenul curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp, situat în municipiul Rădăuţi, str. Emanoil Isopescu nr. 13, judeţul Suceava, către Cociorbă Cristian şi Cociorbă Ramona– iniţiator, primar Nistor Tatar;
44. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 17/23.01.2019 privind aprobarea vânzării unui teren curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp situat în Municipiul Rădăuţi, str. Pozenului nr 59, către Herghiligiu Costică şi Herghiligiu Mihaela – Cristina– iniţiator, primar Nistor Tatar;
45. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 18/23.01.2019 pentru modificarea HCL nr. 213/19.11.2010 şi aprobarea preţului de vânzare al terenului în suprafaţă de 494 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Iraclie Porumbescu f.n identic cu imobilul cu nr. cadastral:34407, către Burlică Ana– iniţiator, primar Nistor Tatar;
46. Proiect de hotărâre pentru modificarea H.C.L. nr. 19/23.01.2019 privind completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul privat al municipiului Rădăuţ, judeţul Suceava cu terenul curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Jalcău nr. 16 şi aprobarea preţului de vânzare a acestui teren, către Luchen Mihai şi Luchen Valentina– iniţiator, primar Nistor Tatar;
47. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 20/23.01.2019 pentru modificarea HCL nr. 59/28.03.2013 şi aprobarea preţului de vânzare al terenului în suprafaţă de 118 mp situat în municipiul Rădăuţi, str. Tineretului nr. 38 B, identic cu imobilul cu nr. cadastral:54111, către Tiron Adrian şi Tiron Elena – Cristina– iniţiator, primar Nistor Tatar;
48. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe către Argeșanu Gheorghe a imobilului unitate locativă în suprafaţă totală de 37,52 mp, identic cu Nr. cad. 49018-C1-U5 şi cotă indiviză de 47/100 din casa scării în suprafaţă de 3,71 mp, identic cu Nr. Cad. 49/2/IV și terenul aferent acestuia în suprafaţă de 55 mp, parte din imobilul identificat cadastral cu nr. topo 47/2 din CF nr. 49018 a municipiului Rădăuţi, situat în str. Piaţa Garoafelor, nr. 3, municipiul Rădăuți, judeţul Suceava– iniţiator, primar Nistor Tatar;
49. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 272/10.12.2018 privind repartizarea, în regim de închiriere, a trei apartamente din strada Calea Bucovinei , nr. 34 , Rădăuți – ANL, doamnelor dr. Vizitiu Diana, Martea Nicoleta şi domnului dr. Manta Andrei, medici la Spitalul municipal ”Sfinții doctori Cosma și Damian” Rădăuți– iniţiator, primar Nistor Tatar;
50. Proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere, a unui apartament din strada Calea Bucovinei, nr. 34, Rădăuți – ANL, doamnei dr. Sturzu Mihaela Andrada, medic la Spitalul municipal ” Sfinții doctori Cosma și Damian” Rădăuți– iniţiator, primar Nistor Tatar;
51. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public al municipiului Rădăuți, judeţul Suceava către S.C. Delgaz Grid S.A. prin S.C. Smart Energy S.R.L. , în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Scruntari Prelungire, f. nr., municipiul Rădăuți, județul Suceava, a numitului Nanu Irinel– iniţiator, primar Nistor Tatar;

Diverse:
a) Adresa Instituţiei Prefectului judeţului Suceava nr. 2466/10/4 din 30.01.2019, înregistrată la registratura Primăriei Rădăuţi sub nr. 2213/08.02.2019;
b) Raportul de activitate pentru anul 2018 al domnul consilier Grijincu Marius Costel;
c) Raportul de activitate pentru anul 2018 al domnul consilier Munteanu Radu Gheorghe;
d) Raportul de activitate pentru anul 2018 al domnul consilier Preda Florin Mirel;
e) Raportul de activitate pentru anul 2018 al Comisiei pentru programe de dezvoltare economico-sociale, buget finanţe, administrarea domeniului public şi privat al municipiului, servicii, comerţ şi agriculură;
f) Raportul de activitate pentru anul 2018 al Comisiei pentru activităţi social-culturale, culte, învăţământ, sănătate, familie, muncă, protecţie socială, sport şi agrement, protecţie copii, tineret;
g) Decizia nr. 30/16.01.2019 a Curţii de Apel Suceava în Dosarul nr. 2007/86/2018;
h) Decizia nr. 1448/12.12.2018 a Tribunalului Suceava în Dosarul nr. 5442/285/2017;
i) Sentinţa nr. 959/04.10.2018 a Tribunalului Suceava în Dosarul nr. 931/86/2018;
j) Întâmpinarea Consiliului Local în Dosarul nr. 3466/86/2018.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza