full screen background image

ISU reia campania de voluntariat “Salvator din pasiune”

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Suceava reia campania de voluntariat “Salvator din pasiune”.

Înscrierile se fac în perioada 14 – 31 ianuarie, între orele 9:00 – 15:00, la sediul ISU.

Pentru înscriere, voluntarul trebuie să îndeplinească următoarele CONDIȚII:
– vârsta cuprinsă între 16 şi 65 de ani;
– apt din punct de vedere medical;
– să nu fi fost condamnat pentru săvârşirea de infracţiuni cu intenţie;
– să nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar în cadrul serviciilor ISU.

La înscriere, candidatul trebuie să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele DOCUMENTE:
– cerere de înscriere (modelul se găseşte la unitate);
– certificat de cazier judiciar (doar pentru persoanele peste 18 ani);
– copie după actul de identitate;
– aviz psihologic eliberat de către cabinet psihologic, organizat în baza Legii nr. 213/2004, având una din specialitățile „Psihologie clinică” sau „Psihologie aplicată în domeniul securitate națională”;
– act doveditor al ultimelor studii absolvite sau în curs de desfăşurare;
– adeverinţă medicală din care să reiasă cumulativ cel puțin două din următoarele criterii: „Nu se află în evidență cu boli cronice”, „Apt efort fizic mediu” sau „Clinic sănătos”;
– acordul părinţilor/tutorelui legal, doar pentru persoanele care au vârsta sub 18 ani (modelul se găseşte la unitate).

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Pregătire pentru Intervenţie şi Rezilienţa Comunităţilor, tel. 0230.524426, int. 27.113.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza