full screen background image

Asociația EuroDEmos va prezenta, la Suceava, programele și proiectele susținute de Uniunea Europeană prin politica de coeziune

Asociația EuroDEmos va desfăşura, sâmbătă și duminică, pe 20 si 21 octombrie, la Suceava, o activitate de tip cafenea publică de informare despre investițiile, programele și proiectele susținute de Uniunea Europeană prin politica de coeziune.

În cele două zile, reprezentanții Eurodemos se vor afla, în intervalul orar 12:00 – 18:00, pe esplanada Iulius Mall Suceava.

Printre proiectele selectate pentru Suceava se află cel de creştere a numărului de vehicule electrice în cadrul parcului auto al Municipiului Suceava, a numărului de biciclete electrice şi crearea infrastructurii de încărcare aferente acestora, în vederea reducerii consumului de combustibil şi emisiilor de bioxid de carbon.

Un alt proiect ce va fi prezentat este cel de Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava, cuprins în Programul de Cooperare Elveţiano – Român.

Nu în ultimul rând, reprezentanții Eurodemos vor detalia proiectul de Creștere a eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava.

Mai multe detalii despre aceste proiecte găsiţi mai jos.

I. Proiect „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, finanţat în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-Român

În data de 30.07.2015, Municipiul Suceava a încheiat cu Ministerul Finanţelor Publice, în calitate de Unitate Naţională de Coordonare, Acordul de Implementare nr. PCER/A4/RO-CH 12 având ca obiect acordarea finanţării nerambursabile pentru implementarea proiectului de investiţie „Electromobilitate – Vehicule electrice pentru o municipalitate verde”, în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de Concentrare 4 – „Îmbunătaţirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Obiectivul general: imbunătăţirea managementului urban al eficienţei energetice din municipiul Suceava ca urmare a implementării unui sistem pilot de electromobilitate în vederea reducerii emisiilor de CO2 şi creşterii standardului de viată al populaţiei.

Obiectivul specific: creşterea numărului de vehicule electrice în cadrul parcului auto al Municipiului Suceava, a numărului de biciclete electrice şi crearea infrastructurii de incărcare aferente acestora în vederea reducerii consumului de combustibil şi emisiilor de CO2.

În cadrul acestui proiect vor fi derulate următoarele activităţi :
– Achiziționarea de vehicule electrice pentru dotarea parcului auto al Municipiului Suceava:
o 11 autoturisme electrice
o 2 furgonete electrice
o 1 autoutilitară – automăturătoare electrică
o 1 autoutilitară – autocisternă electrică
– Instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice:
o 14 puncte de încărcare standard
o 14 puncte de încărcare
o 56 locuri de parcare pentru vehiculele electrice
– Achiziționarea a 10 biciclete electrice și a sistemului de încărcare aferent
– Achizitionarea a 5 autobuze electrice de mici dimensiuni.

II. Proiect „Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”, finanţat în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de concentrare 4 – „Imbunătăţirea mediului înconjurător”aferentă Programului de Cooperare Elveţiano-Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse

Municipiul Suceava derulează în perioada 02.04.2015-02.07.2019 proiectul de investiţie „Management modern şi eficient al iluminatului public din municipiul Suceava”, finanţat în cadrul Obiectivului 1 al Ariei de Concentrare 4 – „Îmbunătaţirea mediului înconjurător”, Programul de Cooperare Elveţiano – Român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse.

Obiectivul general: modernizarea infrastructurii de iluminat public din municipiul Suceava, în vederea reducerii emisiilor de CO2 şi creşterii calităţii vieţii.

Obiectivul specific: modernizarea iluminatului public pe întreg arealul municipiului Suceava, cu excepţia arterei principale de circulaţie, în vederea obţinerii de economii de energie ca răspuns la politica de schimbări climaterice, inclusiv pentru a creşte siguranţa şi confortul cetăţenilor.
Prin proiect se propune imbunătăţirea parametrilor iluminatului public municipal atât prin introducerea unor corpuri de iluminat noi, performante, cu surse de iluminat tehnologie LED, cât şi prin controlul şi monitorizarea funcţionării acestora cu ajutorul unui sistem de telegestiune de ultimă generaţie. Ca urmare a proiectului se vor îmbunătăţi aspectele legate de : eficienţa energetică a sistemului de iluminat, protecţia mediului, performanţele luminotehnice şi siguranţa traficului rutier şi pietonal desfăşurat la nivelul municipiului.

Durata proiectului este de 51 luni.

III. Creșterea eficienței energetice a clădirii Primăriei Municipiului Suceava

Obiective:
Obiectiv specific 1: Scăderea anuală a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de clădirea în care își desfășoară activitatea Primăria Municipiului Suceava, cu aproximativ 80%.
Obiectiv specific 2: Scăderea consumului anual de energie primară necesar pentru funcționarea clădirii în care își desfășoară activitatea Primăria Municipiului Suceava, cu aproximativ 66%.

Atingerea obiectivelor specifice se va realiza prin implementarea a două categorii de soluții tehnice:
a. Soluții tehnice care contribuie la scăderea consumului de energie și, implicit, la scăderea emisiilor de gaze cu efect de sera, prin intervenția asupra pierderilor de energie:
realizarea anvelopării clădirii prin: izolații la pereții exteriori cu saltele de vată minerală, izolare soclu clădire cu polistiren extrudat, înlocuire pereții tip cortină vechi cu pereți tip cortina performanți; izolații la planșeul peste ultimul nivel cu polistiren extrudat;izolații tavan subsol precum și a pereților laterali interiori ai subsolului cu polistiren expandat, înlocuirea tâmplăriei exterioare cu tâmplărie eficientă energetic;
realizarea unui sistem de ventilare cu recuperare de căldură;
modernizarea energetica a instalațiilor interioare.
b. Soluții tehnice care presupun asigurarea unei părți din energia necesara clădirii, din resurse regenerabile, care nu produc gaze cu efect de seră:
montare pompă de căldura sol-apa pentru agent termic apă caldă 60/50°C;
instalarea de panouri solare care vor contribui la prepararea apei calde.

Rezultate:
1.Nivel anual specific al gazelor cu efect de sera (echivalent tone de CO2)
Valoare la începutul implementării proiectului: 486,44 tone CO2
Valoare la finalul implementării proiectului (de output): 92,97 tone CO2
2.Consumul anual de energie primara (kWh/an)
Valoare la începutul implementării proiectului: 2.762.787,01 kWh/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 305.116,59 kWh/an
3.Consumul anual de energie finala în clădirea publică (din surse neregenerabile)
Valoare la începutul implementării proiectului: 190.859,56
Valoare la finalul implementării proiectului: 26.239,81
4.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 635,62 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 70,19 kWh/m2/an
5.Consumul anual specific de energie primara (din surse neregenerabile) (kWh/m2/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 556,41 kWh/m2/an, respectiv 8,01 kWh/m2/an
Valoare la finalul implementării proiectului: 51,37 kWh/m2/an, respectiv 5,19 kWh/m2/an
6.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an) total
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 521.890,69 kWh/an
7.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an), pentru încălzire/răcire
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 503.890,73 kWh/an
8.Consumul anual de energie primara din surse regenerabile (kWh/an), pentru preparare apa calda de consum
Valoare la începutul implementării proiectului: 0
Valoare la finalul implementării proiectului: 17.999,96 kWh/an

Procentul din total consum de energie primara după implementarea masurilor care este realizat prin utilizarea surselor regenerabile de energie (la nivel de proiect): 56%

Activități finanțate: Întocmire documentatie tehnico-ecconomica; – Consultanta în management; – Lucrari de constructii pentru cresterea eficientei energetice; – Informare si publicitate; – Servicii de asistenta tehnica si dirigentie de santier; – Servicii de audit.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza