full screen background image

120 de absolvenți ai liceelor din mediul rural se pot înscrie gratuit la USV

Facultatea de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava derulează proiectul „Construiește-te în perspectivă! Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile defavorizate – COMPETIV”, finanțat de Ministerul Educației Naționale prin Fondul de Dezvoltare Instituțională.

Printre obiectivele principale ale proiectului se regăsește și susținerea, din cofinanțare, a taxei de înscriere pentru 120 de elevi care sunt absolvenți ai liceelor din mediul rural.

În acest sens, în actuala sesiune de admitere, primii 120 de candidaţi care au absolvit un liceu din mediul rural şi se vor înscrie la un program de licenţă al USV vor beneficia de scutire de la plata taxei de înscriere.

Proiectul este în concordanță cu viziunea strategică a USV și are ca scop dezvoltarea instituțională prin continuarea și diversificarea activităților întreprinse prin proiectul finanțat anterior, „De la excluziune la incluziune, via academica – LINACAD”; de asemenea, se vizează creșterea numărului de studenți care finalizează studiile, precum și sporirea accesului la educație prin atragerea unui număr cât mai mare de studenți proveniți din mediile defavorizate.

Prin acest proiect, USV are în vedere alinierea la tendința globală privind corelarea statutului socio-economic al absolvenților de studii universitare cu cerințele în continuă diversificare ale pieței muncii.

În acord cu aceste obiective urmărite prin proiect, viziunea strategică a USV pune accentul pe intensificarea dialogului cu absolvenții și cu angajatorii, cu studenții și cu familiile lor, cu elevii și cu profesorii din mediul preuniversitar, astfel încât să fie conștientizate cât mai bine nevoile și așteptările acestora.

În acest context, proiectul „Construiește-te în perspectivă! Vizibilitate și acces pentru tinerii din mediile defavorizate – COMPETIV” vizează și următoarele obiective: promovarea ofertei educaționale a USV în rândul elevilor din cel puţin 10 licee provenite din medii defavorizate, prin implicarea studenților cu risc de excluziune și proveniți din medii defavorizate; susținerea, din cofinanțare, a 30 de burse speciale pentru studenții proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar; acordarea de sprijin studenților, în special celor proveniți din medii defavorizate, în vederea reducerii abandonului universitar; organizarea de campanii de conștientizare privind importanța stagiilor de practică, de internship și a voluntariatului, prin organizarea de conferințe adaptate domeniilor de consiliere din USV (științe sociale, științe umaniste și științe inginerești).

De asemenea, se au în vedere activităţi de informare și comunicare online prin intermediul platformei web-based a proiectului și crearea forumului „Platforma online de promovare a incluziunii”, dedicat comunicării dintre elevi, studenți, cadre didactice.

Proiectul este coordonat de conf. univ dr. Mariana LUPAN, prodecan al Facultății de Științe Economice și Administrație Publică din cadrul USV.

comments

comments