full screen background image

Exercițiu de simulare în caz de inundații pe râul Moldova

Ministerul Apelor și Pădurilor organizează, în perioada 21 mai – 29 iunie 2018, acțiunea de simulare a producerii de inundații și accidente la construcțiile hidrotehnice, pe bazine hidrografice și județe, în vederea verificării modului de funcționare a fluxului informațional meteorologic și hidrologic de avertizare.

Sunt avute în vedere “alarmarea a populației, modul de conlucrare a tuturor structurilor implicate în gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, a modului în care administrația publică locală cunoaște procedurile elaborate pentru managementul riscului la inundații”.

În județul Suceava, exercițiul de simulare a fost programat în perioada 4-5 iunie 2018.

Conform scenariului simulării, luni 4 iunie 2018, de la ora 18, s-a primit avertizarea hidrologică “Cod portocaliu”, pentru perioada 05.06.2018- ora 06.00 – 5.06.2018, ora 21.00, prin care s-au prognozat creșteri de debite în bazinul râului Moldova și afluenți, pe sectorul Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului.

Ca urmare a acestei avertizări, inspectorul șef al ISU “Bucovina”, general de brigadă Ion Burlui, a propus prefectului județului, Mirela Elena Adomnicăi, activarea Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției.

În calitate de președinte al CJSU, prefectul Adomnicăi a dispus instituirea serviciului de permanență la primăriile implicate -Câmpulung Moldovenesc, Vama, Frasin, Gura Humorului.

Având în vedere pericolul atingerii și depășirii cotelor de apărare pe râul Moldova și afluenți, marți 5 iunie 2018, directorul S.G.A. Suceava, Daniel Drăgoi, în calitate de șef al Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență generate de inundații, a propus convocarea, în ședință extraordinară, a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, ședință desfășurată marți, la ora 9,30, în sala “Ștefan cel Mare” din Palatul Administrativ.

La ședință au participat, în prezidiu, alături de prefectul Mirela Elena Adomnicăi, subprefectul Silvia Boliacu și reprezentanții SGA Suceava– Daniel Drăgoi, Dorin Olaru și Manuela Munteanu- responsabil Apărare inundații, reprezentanți ai Ministerului Apelor și Pădurilor- Valentina Salle-, Administrației Naționale Apele Române – Laura Pal, directorul tehnic al Administrației Bazinale de Apă Sirect, Viorel Nechifor, și Manuela Toma, de la Compartimentul Apărare inundații al ABA Siret.

Șeful SGA Suceava a prezentat scenariul și scopul exercițiului de simulare, analiza stadiului de implementare, de către primării, a planului de măsuri pentru diminuarea riscului la inundații, precum și propuneri de măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate, măsuri care au fost aprobate de membrii CJSU.

În cadrul CJSU, reprezentanta MAP, Valentina Salle, a precizat că, la nivelul județului Suceava, conform strategiei naționale de management al riscului de inundații, colaborarea este foarte bună cu toate structurile.

Reprezentanta ANPR, Laura Pal, a menționat, printre altele, că în toată Moldova, nu în mod special la Suceava, mai sunt multe de făcut în ce privește infrastructura pe cursurile de apă. În acest sens, a spus că a fost aprobat un proiect pentru bazinul Sucevei, cu finanțare prin POIM, prin care se vor realiza lucrări majore în partea de amonte a bazinului Sucevei și lucrări de diminuare a riscului de inundații, în partea de aval. Proiectul are termen de finalizare în 2021.

După ședință, o comisie stabilită în cadrul CJSU a început deplasările în județ, la unitățile administrativ teritoriale Câmpulung Moldovenesc, Vama, Frasin, Gura Humorului, pentru a verifica mai multe aspecte: dacă membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgenta cunosc prevederile Planului local de apărare împotriva inundațiilor, aprobat pentru perioada 2018-2021, dacă este afișat Planul de situație al unității administrativ-teritoriale, cu delimitarea zonelor inundabile, precum și semnificația codurilor de culori folosite pentru avertizările meteorologice și hidrologice.

Se vor mai verifica modul de întocmire a proceselor verbale privind constatarea și evaluarea pagubelor ca urmare a efectele inundațiilor, cum au fost introduse modificările cotelor de apărare în planurile locale de apărare împotriva inundațiilor (acolo unde este cazul), felul în care este organizat fluxul informațional pentru avertizarea populației, până la nivelul fiecărui sat care aparține de UAT-ul respectiv.

De asemenea, se vor mai verifica stadiul instruirii șefilor serviciilor voluntare pentru situații de urgență, în vederea îndeplinirii funcției de “agent de inundații”, stocul de apărare împotriva inundațiilor existent la nivelul fiecărei primării implicate în exercițiu și stadiul integrării hărților de risc la inundații în planurile de urbanism și amenajarea teritoriului de interes local.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza