full screen background image

24 de persoane depistate muncind “la negru”, în luna aprilie

În luna aprilie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 285 de controale, din care 215 în domeniul relaţiilor de muncă şi 70 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 120 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 226.000 de lei.

În ceea ce priveşte Relaţiile de Muncă, s-au aplicat 65 de amenzi, în valoare de 226.000 de lei.

Au fost depistate 35 de persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 8 persoane ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității, 24 de persoane fără contract individual de muncă şi 3 persoane în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 24 de angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 150.000 de lei.

Deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Referitor la domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, s-au aplicat un număr de 55 de sancţiuni contravenţionale.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: nu s-au comunicat și cercetat evenimente; nu s-au refăcut marcajele căilor de acces și de circulație degradate, șterse; nu s-au întocmit programele cu termenele de întreținere pentru fiecare echipament de muncă; nu s-au înlocuit semnalizările de securitate degradate.

În luna aprilie la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 15 evenimente.

“Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că la data de 1 mai 2018 figurează ca fiind înregistrate un număr de 125.748 de contracte individuale de muncă active din care 118.515 pe durată nedeterminată şi 7.233 pe durată determinată”, a precizat Romeo BUTNARIU, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza