full screen background image

Peste 300 de poliţişti implicaţi în „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”

Începând cu anul 2017, având în vedere impactul deosebit al activităţilor preventive şi necesitatea tot mai mare de informare şi responsabilizare a cetăţenilor cu privire la adoptarea unui comportament preventiv, poliţiştii desfăşoară anual, două ediţii ale campaniei „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”. Prima ediţie din acest an se desfăşoară în perioada 21 – 25 mai şi vizează în special problematica delincvenței juvenile, infracţiunilor contra patrimoniului, siguranţa în mediul virtual, prevenirea violenţei intrafamiliale şi promovarea siguranţei rutiere. Cea de-a doua etapă a „Săptămânii Prevenirii Criminalităţii”, se va desfăşura în perioada septembrie – octombrie 2018.

În perioada 21 – 25 mai a.c. se derulează, la nivel naţional, prima etapă a evenimentului „Săptămâna Prevenirii Criminalităţii”, în cadrul căruia vor fi abordate paliere de interes instituţional: prevenirea delincvenței juvenile și victimizării minorilor, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, violenţa intrafamilială, siguranţa rutieră şi siguranţa în mediul on-line.

La nivelul judeţului Suceava, sub coordonarea poliţiştilor de la Compartimentul de Analiză şi Prevenirea a Criminalităţii, peste 300 de poliţişti şi-au planificat diverse activităţi, în funcţie de grupurile ţintă vizate şi de tipul mesajelor preventive ce vor fi promovate pentru conștientizarea populaţiei cu privire la importanţa adoptării unor conduite antivictimale şi antiinfracţionale. Vor fi cooptaţi în organizarea şi derularea acestor acţiuni parteneri din diverse domenii: autorităţi locale, unităţi de învăţământ, societăţi comerciale, organizaţii neguvernamentale, instituţii guvernamentale și mass-media.

Astfel, în cadrul seminariilor, meselor rotunde și întâlnirilor organizate vor fi discutate aspecte privind pericolele lumii virtuale, pericolul consumului de alcool şi droguri, consecinţele în plan juridic şi personal generate de comportamentele de tip violent, modul de obţinere a ordinului de protecţie precum şi aspecte privind siguranţa rutieră.

Poliţiştii se vor întâlni cu elevi, părinţi, profesori şi directori ai unităţilor de învăţământ, persoane în vârstă, femei, administratori de societăţi comerciale şi de imobile şi reprezentanţi ai comunităţilor multiculturale.

Vor fi distribuite materiale preventive în spaţii publice, cetăţenii vor putea observa expoziţii tematice, cu tehnică de securitate, demonstraţii ale unor formaţiuni din cadrul Poliţiei ori filme educative.

Poliţiştii şi-au propus, pe parcursul celor 5 zile, următorul calendar de activităţi:
21 mai – prevenirea delincvenței juvenile;
22 mai – prevenirea victrimizării minorilor;
23 mai – Prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului (furturi, tâlhării, înşelăciuni judiciare);
24 mai – Prevenirea violenţei intrafamiliale;
25 mai – Siguranţă rutieră.

Prin programul activităţilor propuse şi modalitatea de desfăşurare a acestora, poliţiştii de prevenire încearcă abordarea unor domenii de interes şi folosirea unor metode inovatoare care să răspundă noilor realităţi contextuale şi sociale.

Pentru desfăşurarea şi implementarea campaniilor au fost realizate peste 10.000 de materiale preventive, care vor fi distribuite la nivelul întregului judeţ.

Devenită o tradiţie în activitatea poliţiştilor suceveni, dar şi în viaţa comunităţii, ,,Săptămâna Prevenirii Criminalităţii” îşi propune desfăşurarea de acţiuni tangente domeniilor prioritare, incluzând intervenţia preventivă în sectorul infracţionalităţii contra patrimoniului, siguranţei persoanei, siguranţei rutiere, dar şi în celelalte arii de interes pentru poliţie şi comunitate.

În condiţiile societăţii actuale, demersul preventiv devine o soluţie viabilă în abordarea problematicii infracţionale.

Actul preventiv se transformă într-un preambul obligatoriu al oricărei acţiuni poliţieneşti. Este o componentă care asigură succesul unei intervenţii poliţieneşti eficiente şi de calitate , contribuind, totodată, la conservarea şi utilizarea corectă a resurselor materiale şi umane.

A preveni criminalitatea şi a utiliza în mod eficient acest instrument înseamnă să ai capacitatea reprezentării unei viziuni de ansamblu asupra fenomenului infracţional, să sintetizezi esenţa unor aspecte concrete şi să aplici un management modern, bazat pe principii şi strategii europene.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza