full screen background image

Proiectul educațional ”Comunicarea în Educație și Sănătate”, la Școala Postliceală Sanitară Rădăuți

Prof. Paula Ciobîcă, director al Școlii Postliceale Sanitare ”Centrul de studii Ștefan cel Mare și Sfânt” din Rădăuți, a lansat, la Radio VIVA FM, proiectul educațional ”Comunicarea în Educație și Sănătate”, inițiat de unitatea de învățămînt din Rădăuți, în colaborare cu celelalte opt Școli Postliceale Sanitare din România, care fac parte din Consorțiul Centrului de Studii Europene ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, coordonat de directorul general, prof. Viorel Enea din București, patronul acestor școli.

Este vorba despre un lanț de școli din localitățile Rădăuți, București, Bacău, Botoșani, Piatra Neamț, Suceava, Câmpulung, Fălticeni, școli care există în România de peste 20 de ani.

Este un proiect care se va derula în perioada 17 – 19 mai 2018 și care se încadrează în domeniul ştiinţific și de care beneficiază în mod direct 70 de elevi, 30 de cadre didactice, 15 directori și 10 cadre didactice auxiliare.

Scopul proiectului este îmbunătăţirea calităţii educaţiei şi formării profesionale prin dezvoltarea şi pilotarea metodologiei pentru Asigurarea Calităţii în formare profesională, utilizând reţelele parteneriale între şcoli. Activitățile au ca obiectiv general diseminarea exemplelor de bune practice și promovarea ideilor de competiţie şi performanţă a studiului la disciplinele prevăzute în curriculumul de specialitate şi se adresează managerilor, profesorilor și elevilor cu aptitudini, înclinaţii şi interes pentru domeniul sanitar.

Obiectivele acestui proiect amplu sunt:

– crearea şi dezvoltarea unui sistem de comunicare eficient între şcoli, în cadrul reţelei parteneriale pentru domeniul Sănătate și asistență pedagogică, a Consorțiului Centrele de Studii Europene și ,,Ștefan cel Mare și Sfânt”

– marcarea Centenarului Marii Uniri

– implicarea elevilor în activități care se realizează în echipă

– dobandirea abilităților de utilizare practică a cunoștintelor teoretice din domeniul sanitar

– cultivarea unei atitudini optimiste faţă de viaţă

– lărgirea orizontului de cultură general stimularea interesului elevilor față de profesie.

Rezultatele așteptate în urma derulării proiectului, sunt:

– îmbunătăţirea competenţelor relaţionale, atitudinale și comunicaţionale;

– îmbogăţirea experienţelor educaționale

– dezvoltarea sentimentelor de respect pentru educație și sănătate

– dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă.

Școala Postliceală Sanitară ”Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt Rădăuți” are ca scop implicarea cu responsabilitate în educarea şi formarea tinerilor capabili să răspundă rapid şi competent noilor cerinţe ale societăţii, să realizeze o carieră care să le permită integrarea pe piaţa muncii şi în societate. Suntem o școală în care predomină grija și încrederea în fiecare cursant. Urmărim formarea personalităţii autonome şi creative a elevilor, asigurând o pregătire de calitate, bazată pe cunoştinţe de cultură generală şi de specialitate, formarea de competenţe profesionale, care să le permită exercitarea profesiei în domeniul lor de pregătire, cât şi continuarea studiilor în învăţământul superior sau realizarea propriei afaceri. Misiunea şcolii este să asigure o educaţie de calitate în acord cu nevoile comunităţii şi ale tinerilor, în vederea adaptării socio-economice de azi, pentru a deveni cetăţeni activi, deplin conştienţi de propria valoare şi competitivi pe piaţa muncii. Scoatem dintr-un caracter cea mai bună variantă. Școala își propune să devină o şcoală etalon pentru învăţământul preuniversitar local în care, în parteneriat şi în colaborare cu actorii sociali, promovând toleranţa şi înţelegerea, să asigure condiţii pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui elev din şcoală, să-i sădească încrederea în sine, să îl încurajeze să se manifeste liber şi să îl ajute să descopere că, prin muncă asiduă, cu talent şi perseverenţă, poate deveni cel mai bun.

Activitățile care se vor desfășura pe parcursul celor trei zile vor cuprinde activități demonstrative în școală, în spital și în stradă, iar Primăria Rădăuți sprijină evenimentul ca reprezentant al cetățenilor. În cea de a doua zi de proiect, la Putna, Sala Domnească, va avea loc o conferință care are ca subtitlu ”100 de ani de istorie, 100 de ani de învățământ, 100 de ani de sănătate”, scurt istoric a ceea ce s-a întâmplat în România din punct de vedere politic, istoric, dar și în ceea ce privește dezvoltarea învățământului, a sistemului de învățământ și a celui sanitar. Va urma o comunicare intermanagerială, comunicare între cadrele didactice, între secretari ai unităților de învățământ prezente, între cei ce fac parte din personalul auxiliar. Va fi prezent la manifestare ministrul învățământului, președintele Agenției Naționale Pentru Asigurarea Calității în Învățământ, reprezentanți ai celorlalte școli postliceale sanitare din țară, personalități din cadrul ARACIP București, reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale, ai Inspectoratului Școlar Județean Suceava, Primăria și Consiliul Local Rădăuți, Spitalul Municipal Rădăuți și Spitalul Județean Suceava, Direcția de Sănătate Publică Suceava, Direcția de Promovare a Sănătății Suceava, Ordinul Asistenților Medicali Suceava.

„Președintele fondator – director general, prof. dr. Viorel ENEA, împreună cu echipele manageriale de la nivelul unităților noastre de învățământ, sub directa îndrumare a Ministerului Educației Naționale, a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar și a Inspectoratelor școlare oferă, prin pregatire liceală și postliceală sanitară, calificările cele mai solicitate pe piața forței de muncă atât în Europa, cât și la nivel mondial.

Cu o experiență de peste 20 de ani, cu un corp profesoral cu o solidă pregătire stiinţifică şi educativă, alcătuit din cadre didactice: profesori, medici, farmaciști, asistenți medicali de prestigiu, unitățile noastre de învățământ răspund în cel mai înalt grad cerinţelor comunităţii de instruire a elevilor si de pregătire a lor pentru performanță și profesionalism.

Școlile Centrelor de Studii Europene și Ștefan cel Mare şi Sfânt sunt orientate în direcţia formării elevilor ca personalităţi active şi competente în societatea actuală”, a precizat prof. Paula Ciobîcă.

Proiectul ”Comunicarea în Educație și Sănătate” se va desfășura după următorul program:

Joi, 17 mai
– 10.00 – 14.00 – Depunere de coroane la Monumentul Eroilor din Rădăuți
– 14.30 – 15.00 – Primirea participanților și a invitaților la Școala Postliceală Sanitară ”Centrul de Studii Ștefan cel Mare și Sfânt” Rădăuți
– 15.00 – 16.00 – Deschiderea oficială a activității. Prezentarea agendei de lucru și a proiectului. Vor lua cuvântul oficialități locale, județene, naționale
– 16.00 – 18.00 – Activități deminstrative, pe ateliere de lucru, la sediul unității de învățământ

Vineri, 18 mai:
– 10.00 – 11.30 – Vizită cu ghidaj autorizat la Mănăstirea Putna, la Muzeul de Istorie și la Chilia lui Daniil Sihastrul. Depuneri de jerbe la mormântul patronului spiritual al școlii, la statuia lui Mihai Eminescu și la mormântul scriitoarei Zoe Dumitrescu Bușulenga
– 12.00 – 13.00 – Sărbătorim împreună Centenarul Marii Uniri în Casa Domnească a Mănăstirii Putna. Vor lua cuvântul invitați de onoare, reprezentanți ai culturii și spiritualității românești
– 16.00 – 20.00 – Sesiune de lucru: experiențe de formare (formatori, formabili, directori de unități școlare, secretare). Excursie tematică la Mănăstirea Sucevița și la atelierul de ceramică neagră din Marginea
Sâmbătă, 19 mai:
– 9.00 – 11.00 – Rezultate aștepatte în cadrul proiectului. Dezbatere. Concluzii
– 11.30 – 12.30 – Plecarea participanților

VIVA FM RĂDĂUȚI ESTE PARTENER MEDIA AL PROIECTULUI.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

ARTICOLE ASEMANATOARE

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza