full screen background image

Polițiștii suceveni, pregătiți să asigure ordinea pe perioada Sărbătorilor Pascale

Activitățile ce vor fi derulate la nivelul I.P.J. Suceava, pe perioada Sărbătorilor Pascale, vor viza asigurarea climatului de ordine și liniște publică în toate localitățile urbane și rurale, dar în special în locurile de pelerinaj, staţiunile turistice şi zonele de agrement din județ.

Comisarul șef de poliţie, Adrian Buga, Împuternicit şef al IPJ Suceava, anunţă că s-au dispus o serie de măsuri:
– identificarea locurilor şi locaţiilor unde sunt preconizate să se desfăşoare manifestări religioase, culturale, artistice sau sportive de amploare;
– prognozarea, în funcție de anii precedenți, a numărului de participanţi la aceste manifestări, în vederea stabilirii efectivelor de poliție angrenate în misiunile specifice;
– asigurarea cooperării operative și eficiente cu structurile de jandarmi, poliție de frontieră, situații de urgență și poliția locală;
– constituirea unor rezerve de intervenţie pe timpul desfăşurării manifestărilor prilejuite de aceste sărbători în proximitatea zonelor cu aflux mare de persoane, care, la dispoziţie, să poată acţiona pentru întărirea elementelor de dispozitiv existente, în vederea evitării producerii oricăror evenimente negative;
– constituirea echipelor operative, pentru soluţionarea cu celeritate a sesizărilor cetăţenilor şi a situaţiilor apărute pe timpul manifestărilor din județ.

Măsurile specifice de acțiune ale structurilor I.P.J. Suceava, vor cuprinde:

Pe linie de ordine publică:
– dimensionarea corespunzătoare a dispozitivelor de siguranţă publică constituite la nivelul subunităţilor teritoriale de poliţie, inclusiv a celor din mediul rural, acordându-se o atenţie sporită locurilor cu public numeros, în care urmează să se oficieze slujbe religioase sau să se organizeze activităţi culturale, sportive, de agrement etc., pentru menţinerea unui climat corespunzător de ordine şi siguranţă publică;
– analizarea permanentă a situaţiei operative, iar în funcţie de evoluţia acesteia, suplimentarea ori instituirea de noi dispozitive pentru menţinerea ordinii publice în zona de desfăşurare a manifestărilor publice, precum şi în celelalte locuri evaluate cu risc public;
– intensificarea în comun cu forțele de jandarmi, a activităţilor specifice de prevenire şi combatere a actelor de tulburare a ordinii și liniștii publice şi a oricăror acţiuni de natură să împiedice desfăşurarea normală a manifestărilor specifice acestei sărbători.
– acordarea asistenţei tehnice de specialitate agenţilor economici, societăţilor comerciale şi celor turistice, în domeniul organizării şi funcţionării sistemelor de pază şi alarmare, a transportului şi depozitării bunurilor sau valorilor;
– verificarea modului în care se execută paza la aceste obiective și includerea lor în itinerariile de patrulare, în special la cele unde se colectează şi transportă valori monetare (hipermarketuri, bănci, societăţi comerciale, etc.), în scopul prevenirii producerii unor evenimente negative;
– organizarea activităţilor specifice pe linia prevenirii furturilor de animale, îndeosebi în mediul rural;
– intensificarea acţiunilor de patrulare în zonele aglomerate, în staţiile de cale ferată şi pe mijloacele de transport în comun din zonele cu afluenţă numeroasă de persoane, pentru combaterea tâlhăriilor, furturilor de/din bagaje şi din buzunare și în special pe cele care circulă spre şi dinspre zonele turistice din județ.

Pe linie de siguranţă rutieră:
– asigurarea prezenţei active a efectivelor de poliţie rutieră pe căile de acces ce converg spre lăcaşurile de cult şi zonele de agrement, în punctele cu risc ridicat de accidente şi la orele cu trafic intens, pentru combaterea excesului de viteză, prevenirea accidentelor şi blocajelor rutiere, dirijarea, fluidizarea şi controlul circulaţiei pe principalele căi de comunicaţie spre/dinspre staţiunile turistice, având în vedere și faptul că, în această perioadă, mulți locuitori ai județului se întorc acasă din străinătate pentru Sărbătoarea Paștelui;
– intensificarea colaborării structurilor de poliţie rutieră cu celelalte formaţiuni de poliţie, îndeosebi cu cele de ordine publică, în scopul combaterii infracţionalităţii stradale;
– folosirea, în perioada de referinţă, la capacitate şi cu eficienţă maximă, a aparaturii de supraveghere a traficului rutier şi măsurare a vitezei de deplasare a autovehiculelor, de către toate formaţiunile de poliţie rutieră;
– mediatizarea permanentă a activităţilor preventive desfăşurate de poliţia rutieră, precum şi a recomandărilor destinate tuturor categoriilor de participanți la trafic, pentru evitarea producerii de accidente de circulație cu consecințe grave.

Pe linia combaterii infracţiunilor de natură judiciară:
– intensificarea activităţilor de prevenire şi combatere a infracţiunilor comise cu violenţă în zona lăcaşurilor de cult, barurilor, discotecilor, cluburilor, etc., precum şi monitorizarea stărilor conflictuale;
– derularea de activităţi specifice în zonele şi mediile pretabile comiterii de furturi şi tâlhării;
– executarea de acțiuni pentru depistarea persoanelor urmărite şi punerea în executare a mandatelor de arestare preventivă ori de executare a pedepsei închisorii;.
– desfăşurarea de activităţi în colaborare cu structurile de ordine publică şi poliţie rutieră, în vederea prevenirii şi combaterii furturilor de şi din auto, a faptelor de cerşetorie sau vagabondaj şi asigurarea unui climat de ordine publică şi siguranţă rutieră.

Pe linia combaterii criminalității economico-financiară:
– planificarea şi organizarea de acţiuni în sistem integrat cu reprezentanţii Direcției Sanitar Veterinare și Protecția a Alimentelor Suceava, Oficiul pentru Protecției Consumatorului, etc., pentru verificarea legalităţii activităţilor comerciale din pieţe, târguri şi centre agroalimentare, în scopul prevenirii şi combaterii încălcării prevederilor legale specifice acestui domeniu;
– erificarea agenţilor economici care desfăşoară activităţi de prelucrare, depozitare, transport, comercializare de animale vii, ouă, alimente de origine animală sau băuturi alcoolice, sub aspectul respectării normelor sanitar-veterinare şi înregistrării în evidenţele financiar-contabile a cantităţilor de mărfuri aprovizionate sau vândute;
– identificarea locurilor unde sunt sacrificate în mod ilegal animale şi a persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea reglementărilor legale în acest sens.

Pe linie de arme, explozivi şi substanţe periculoase:
– desfăşurarea de activităţi specifice pentru prevenirea şi combaterea faptelor care aduc atingere regimului armelor, muniţiilor şi substanţelor explozive și în special pe linia organizării neautorizate a focurilor de artificii, etc.

Pe linie de intervenţie şi acţiuni speciale:
– întărirea dispozitivului de siguranță publică în zonele cu risc criminogen, identificate pe raza județului,
– asigurarea unei intervenţii rapide în cazul producerii unor evenimente cu impact negativ asupra climatului de ordine şi siguranţă publică,
– efectuarea controlului şi intervenţiei pirotehnice, conform prevederilor legale în vigoare, în cazul apariției unor incidente pe acest palier de activitate, aflat în competența poliției.

Pe linie de informare a populației și de relaţii cu mass-media:
– informarea permanentă a cetăţenilor cu privire la măsurile preventive ce se impun în această perioadă în funcție de riscul victimal identificat, inclusiv a traficului rutier din județ;
– mediatizarea activităţilor desfăşurate de structurile I.P.J. Suceava, pentru apărarea drepturilor fundamentale ale cetăţenilor, prevenirea faptelor antisociale și asigurarea condițiilor normale de sărbătorire a Învierii Domnului.

“Având în vedere experiența anilor precedenți, când, în perioada Sărbătorilor Pascale, pe raza județului nu au fost înregistrate fapte grave, contra persoanei și patrimoniului, sau acte de tulburare a ordinii și liniștii publice și în acest an, poliția și celelalte structuri județene ale Ministerului Afacerilor Interne cu atribuțiuni în domeniu vor fi prezente în stradă, iar în funcție de sarcinile ce vor fi transmise în perioada următoare de la nivelul M.A.I. și I.G.P.R., vor fi stabilite noi misiuni și acțiuni, menite să asigure un climat de siguranță atât pentru suceveni, cât și pentru turiștii sosiți pe raza județului.”, a spus şeful poliţiştilor suceveni.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza