full screen background image

Agenţia Naţională „Apele Române” implementează proiectului WATMAN

Agenţia Naţională „Apele Române” implementează proiectului WATMAN, proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Sectorial Mediu și Programul Operațional Infrastructură Mare – Cod SMIS 2014+ 111814.

Fazarea proiectului WATMAN – sistem informațional pentru managementul integrat al apelor – Etapa I este un proiect care are ca scop continuarea lucrărilor aferente Fazei 1 a POS Mediu 2007-2013.

Implementarea proiectului conduce la reducerea pagubelor asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii.

Beneficiarul proiectului este Administrația Națională ”Apele Române”.

Investiția totală este de 11.619.130,20 lei, din care 85% sunt fonduri europene, iar restul este cofinanțare de la buget.

Contractul de finanțare a fost semnat în data de 13 decembrie 2017 și se va finaliza în luna februarie 2019.

Implementarea fazei a II- a a proiectului constă în realizarea următoarelor:

Obiectul de investiţie 1 – “Mărirea gradului de siguranţa la construcţiile hidrotehnice:
– 14 Staţii pentru măsurarea precipitaţiilor solide şi lichide;
– 9 Staţii hidrometrice pe afluenţi;
– 21 Echipamente de măsurare a captărilor importante (pentru un coeficient de captare mai mare de 0.2);
– 12 Staţii de măsurare a nivelului de descărcare în cazul devierilor cursurilor de apă;
– 17 baraje categoria A si B monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat, prevăzut cu sistem de monitorizare anti-furt;
– 3 baraje categoria C monitorizate pentru parametrii de siguranță structurali în sistem automatizat.

Obiectul de investiţie 2 – “Creşterea capacitaţii de intervenţie în caz de calamitaţi naturale a A.N. “Apele Române”:
– 15 Staţii automate cu senzori pentru monitorizare calităţii apei, menite a asigura informaţia esenţială pentru o intervenţie mai bună şi mai rapidă în vederea reducerii efectelor viiturilor.

Indicatorii calitativi estimați privind impactul așteptat al întregului proiect sunt populația care beneficiază de protecția împotriva inundațiilor în zonele calamitate care va fi de 1.500.000 locuitori și reducerea riscului la inundații în zonele de intervenție ce va fi de 30%.

“Proiectul contribuie la îndeplinirea obiectivului general privind îmbunătățirea standardelor de viață ale populației, în concordanță cu îndeplinirea acordurilor dintre România și UE în ceea ce privește protecția mediului.”, au precizat reprezentanţii A.N. „Apele Române”.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza