full screen background image

11 persoane depistate muncind la negru, în luna ianuarie

În luna ianuarie, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Suceava au efectuat un număr de 290 de controale, din care 217 în domeniul relaţiilor de muncă şi 73 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 117 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 130.500 de lei.

În domeniul Relaţiilor de Muncă, inspectorii de muncă au efectuat un 217 controale, în urma cărora s-au aplicat 47 de amenzi, în valoare de 119.500 de lei.

Au fost depistate 17 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care: 2 persoane depistate ale căror contracte individuale de muncă nu au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității; 11 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă; 4 persoane depistate la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

Pentru muncă nedeclarată au fost sancționați 13 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 100.000 de lei.

Deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Referitor la activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii au efectuat 73 de controale. În urma acestora, s-au aplicat un număr de 70 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor fiind de 11.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă: nu sunt în posesia autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; nu s-au comunicat evenimente; nu s-a înlocuit echipamentul individual de protecție degradat; nu s-au reautorizat exercitarea meseriilor și a profesiilor cerute de legislație; fișa individuală de instruire nu e însoțită de copia ultimei fișe de aptitudini completată de către medicul de medicina muncii.

În luna ianuarie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate 14 evenimente.

“La data de 1 februarie 2018, figurează ca fiind înregistrate un număr de 123.334 contracte individuale de muncă active, din care 117.167 pe durată nedeterminată şi 6.167 pe durată determinată.”, a precizat Romeo BUTNARIU. şeful Ispectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza