full screen background image

S-a prelungit termenul de depunere a cererilor privind eliberarea Cardului European de Dizabilitate

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava anunţă că s-a prelungit termenul de depunere a cererilor privind eliberarea Cardului European de Dizabilitate, document care dă dreptul persoanelor cu dizabilităţi la acces gratuit la evenimente culturale, sportive şi de petrecere a timpului liber, în statele membre ale Uniunii Europene participante la proiectul Asigurarea mobilității pentru persoane cu dizabilități în România și Europa (Romania, Italia, Cipru, Malta, Slovenia, Estonia, Finlanda si Belgia), pe toată durata implementării proiectului, respectiv, august 2020.

În baza Convenției pentru eliberarea cardului european de dizabilitate, DGASPC Suceava, a postat pe site-ul instituției http://www.dpcsv.ro/ro/info/formulare/, formularul de cerere care poate completată de către persoana în cauză sau reprezentantul legal al acesteia, urmând ca cererile, fotografiile și o copie după cartea de identitate/certificat handicap ale persoanelor în cauză să fie depuse la cam. 25 (Eliberare legitimații călătorie).

Tabelul centralizator al cererilor precum și fotografiile solicitanților vor fi transmise ANPD până la data de 15 ale fiecărei luni, iar cardurile eliberate de către ANPD se vor putea ridica de la aceeași cameră (cam. 25 –DGASPC Suceava) în cel puțin 30 zile de la transmiterea centralizatorului către ANPD. Pentru informații cu privire la ridicarea cardurilor, beneficiarii pot suna la tel. 0230/520172, interior 184.

În cazul persoanelor care nu se vor prezenta pentru ridicarea cardului, acestea vor fi anunțate telefonic.

Cardul European pentru Dizabilitate permite recunoașterea reciprocă a drepturilor persoanelor cu dizabilități în statele membre participante. Titularii de card care călătoresc în alte state vor avea acces, în aceleași condiții ca și cetățenii cu dizabilități ai statului respectiv, la anumite drepturi, permițând astfel un tratament egal și facilitând mobilitatea în spațiul European.

Persoanele care pot beneficia de card sunt copiii cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia pentru Protecția Copilului Suceava şi persoanele adulte cu handicap grav, accentuat, mediu sau ușor, în baza certificatului de încadrare în grad de handicap eliberat de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Suceava.

“Cardul se eliberează la cerere, este nominal și netransmisibil și are termen de valabilitate până în anul 2020.”, a precizat direcorul executiv al DGASPC Suceava, Nadia Creţuleac.

Persoanele care doresc mai multe informații cu privire cardul european de dizabilitate, pot accesa următorul site: : www.dizab.eurocard.gov.ro.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza