full screen background image

6 persoane depistate muncind „la negru”, în luna decembrie

În luna decembrie 2017, inspectorii din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava au efectuat un număr de 274 de controale, din care 188 în domeniul relaţiilor de muncă şi 86 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate au fost aplicate un număr de 86 de sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 83.500 de lei.

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă, s-au efectuat 188 de controale, în urma cărora s-au aplicat 38 de sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 75.500 de lei.

În luna decembrie, au fost depistate 15 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care 9 persoane ale căror contracte individuale de muncă au fost transmise în registrul general de evidenţă a salariaţilor fără respectarea termenului legal şi 6 persoane depistate fără forme legale de angajare care îşi desfăşurau activitatea la 5 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 40.000 lei.

Deficienţele frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă au fost: neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă; netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor; nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat; nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă; nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

Referitor la activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, inspectorii suceveni au efectuat un număr de 86 de controale. În urma controalelor efectuate s-au aplicat 48 de amenzi, în valoare totală de 8.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: nu s-a organizat activitatea de prevenire și protecție; nu sunt în posesia autorizației de funcționare din punct de vedere al securității și sănătății în muncă; nu s-a verificat rezistența de dispersie a prizei de pământ; nu se păstrează fișa individuală de instruire de conducătorul locului de muncă; fișa individuală de instruire nu e însoțită de copia ultimei fișe de aptitudini completată de către medicul de medicina muncii.

În luna decembrie, la Inspectoratul Teritorial de Muncă au fost comunicate un număr de 11 evenimente.

„Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor s-a constatat faptul că la data de 1 ianuarie 2018 figurează ca fiind înregistrate un număr de 123.386 contracte individuale de muncă active, din care 117.123 pe durată nedeterminată şi 6.263 pe durată determinată.”, a precizat Romeo BUTNARIU, şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava.

ARTICOLE ASEMANATOARE

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza