full screen background image

Inspectorii de muncă suceveni au controlat firmele de protecție și gardă

În perioada 26 – 30 iunie 2017, Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava a desfăşurat campania națională privind identificarea și combaterea munciii nedeclarate și respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă precum și securitatea și sănătatea în muncă la societăți care au ca obiect de activitate protecție și gardă.

Obiectivele Campaniei au fost:
– Identificarea și combaterea muncii nedeclarate.
– Eliminarea tuturor neconformităților constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea sancțiunilor contravenționale corespunzătoare.
– Verificarea respectării de către societățile care au ca obiect de activitate protecție și gardă – cod CAEN 8010 a prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă, referitoare la încheierea contractului individual de muncă(verificarea dosarului de personal și a existenței atestatului profesional), timpul de muncă și de odihnă, salarizare (garantarea în plată a salariului minim brut pe economie).
– Verificarea respectării de către societățile care au ca obiect de activitate protecție și gardă a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă cât și a prevederilor O.U.G. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturI extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă.
– Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a salariaților în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă.
– Diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea, de către societățile care au obiect de activitate protecție și gardă – cod CAEN 8010, a prevederilor legale menţionate.
– Identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca tinerilor.

Grupul țintă al campaniei l-a reprezentat societățile care au obiect de activitate protecție și gardă – cod CAEN 8010.

În ceea ce priveşte activitatea în domeniul Relaţiilor de Muncă, la acţiune au participat un număr de 9 inspectori de muncă, care au controlat 4 angajatori.

În urma controalelor efectuate, s-au aplicat 3 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 11.000 de lei.

Printre deficienţe constatate în domeniul relaţiilor de muncă se pot aminti nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la munca de noapte; nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la munca suplimentară; nerespectarea prevederilor legale privind munca în sărbători legale; neîntocmire foi colective de prezență în concordanță cu timpul efectiv lucrat.

Referitor la activitatea în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în Muncă, în perioada 26 – 30 iunie 2017, Serviciul Control Securitate și Sănătate în Muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, la iniţiativa Inspecţiei Muncii, a desfăşurat în completarea acţiunilor din Programul propriu o Campanie Națională privind verificarea modului de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă la angajatorii care au ca obiect de activitate protecție și gardă.

La acţiune au participat 2 inspectori de muncă care au controlat 9 angajatori cu 365 salariaţi, fiind sancţionaţi 9 angajatori.

Pentru deficienţele constatate au fost aplicate 11 sancţiuni contravenţionale, în valoare totală de 4.000 de lei.

Principalele deficienţe constatate în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost: nu s-au reglementat prin instrucţiuni proprii măsurile minimale ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă; lucrătorul desemnat nu are pregătire în domeniul SSM; nu s-a organizat păstrarea fişelor individuale de instruire la conducătorul locului de muncă; nu se deţine autorizaţia de funcţionare SSM pentru toate activităţile desfăşurate; nu s-a elaborat regulamentul propriu de funcţionare al CSSM (Comitetul de securitate şi sănătate în muncă).

Şeful Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava, Romeo BUTNARIU, a precizat că, pentru ameliorarea condiţiilor de muncă, s-a dispus reducerea intensităţii şi ritmului activităţilor fizice; asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă; alternarea efortului dinamic cu cel static;
alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer.

Pentru menţinerea stării de sănătate a angajaţilor, firmele trebuie să asigure apa minerală adecvată (câte 2-4 litri/persoana/schimb), echipament individual de protecţie şi duşuri.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza