full screen background image

Şedinţa Consiliului Local Rădăuţi va avea loc miercuri

Consilierii locali rădăuţeni se întrunesc miercuri, 14 iunie, în şedinţă ordinară, la iniţiativa primarului Nistor Tătar

Pe ordinea de zi, se află 13 proiecte de hotărâre:

– proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii pentru personalul din cadrul Bibliotecii Municipale “Tudor Flondor”, Muzeului Etnografic “Samoil şi Eugenia Ioneţ” şi Clubului Sportiv CSM “Bucovina”, ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional imediat superior

– proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Zonă, construire a două blocuri de locuinţe colective tip P + 3E + M

– proiect de hotărâre privind aprobarea modificării gradului profesional, ca urmare a susţinerii examenului de promovare în grad profesional, pentru un asistent medical al secţiei psihiatrie din cadrul Spitalului Municipal “Sf. Doctori Cosma şi Damian”

– proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor de repartizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, aflate în proprietatea UAT Rădăuţi

– proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico+economice şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea Aleii Iacob Yadik, punctul termic nr. 7”

– proiect de hotărâre privind completarea domeniului privat al municipiului Rădăuţi, cu şapte terenuri

– proiect de hotărâre privind trecerea, din domeniul public în domeniul privat al municipiului a suprafeţei de 60 mp teren arabil identic cu imobilul cu nr. cadastral 34154 din CF nr. 34154

– proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânyare a terenului curţi-construcţii în suprafaţă de 300 mp, conform raportului de evaluare întocmit de SC TOPOEVAL SRL Suceava

– proiect de hotărâre privind aprobarea preţului de vânzare a terenului curţi – construcţii în suprafaţă de 300 mp, conform raportului de evaluare întocmit de SC EVAL PROFESIONAL SRL Suceava

– proiect de hotărâre privind repartizarea, în regim de închiriere a două locuinţe din ansamblul de locuinţe ANL destinat închirierii către personalul din domeniul sănătăţii

– proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de uz şi servitute cu titlul gratuit de trecere subterană pentru o suprafaţă de teren din domeniul public a municipiului, către SC Delgaz Grid SA, în vederea executării lucrărilor de alimentare cu energie electrică a imobilului situat în str. Merilor fn.

Pe ordinea de zi se află şi patru solicitări şi adrese ale unor cetăţeni ai municipiului Rădăuţi, supuse atenţiei deliberativului local.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza