full screen background image

Ghidul solicitantului pentru realizarea de acţiuni destinate îmbunătăţirii mediului urban, în consultare publică

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) a publicat pe 12 iunie 2017, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Axei prioritare 5 — ‘Imbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural’, Prioritatea de investiții 5.2 — ‘Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului’, apelul dedicat sprijinirii Strategiei Uniunii Europene pentru regiunea Dunării.

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro, până la data de 27 iunie 2017, ora 17.00.

Obiectivul specific al acestei axe prioritare îl reprezintă reconversia și refuncționalizarea terenurilor și suprafețelor degradate, vacante sau neutilizate din orașele mici și mijlocii de pe teritoriul celor 12 județe riverane Dunării (Caraș Severin, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Galați, Tulcea, Constanța).

Ghidul este destinat potențialilor solicitanți, versiunea finală urmând să fie publicată la finalizarea procesului de consultare publică. Valoarea totală a unui proiect poate fi de minimum 100.000 euro și de maximum 5 milioane de euro (echivalentul în lei la cursul de schimb InforEuro valabil la data lansării apelului de proiecte).

Sunt eligibile numai proiectele care sunt implementate într-unul din cele 12 județe riverane Dunării, enunțate mai sus.

“Nu se va răspunde punctual la solicitările transmise de către potențialii solicitanți care implică analize privind încadrarea în prevederile ghidului specific, mai exact, privind respectarea criteriilor de conformitate/ eligibilitate. AMPOR va realiza respectivele verificări numai pentru solicitanții de finanțare, ulterior deschiderii apelului de proiecte.”, spun reprezentanţii Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene.

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza