full screen background image

Concurs de proiecte pentru desemnarea managerului general al Spitalului Municipal Rădăuți

Astăzi, se desfășoară concursul de proiecte în urma căruia va fi desemnat viitorul manager general al Spitalului Municipal ”Sfinții Doctori fără de Arginți Cosma și Damian” din Rădăuți.

Funcția este ocupată în prezent, cu titlu interimar, de Traian Andronachi, din luna septembrie 2016.

Ministerul Sănătății aduce în acest an o serie de noutăți în ceea ce privește desfășurarea concursului pentru postul de manager, iar noua procedură de concurs va consta în susținerea publică a unui proiect de management pe o temă aleasă din cinci domenii prioritare ale managementului spitalicesc și adaptată la problemele Spitalului Județean.

Până acum, concursul de selecție presupunea o probă teoretică constând în rezolvarea unor teste grile din legislația specifică activității spitalului public și din management sanitar, prezentarea unui proiect de management în fața unei comisii formată din membri ai consiliului de administrație al spitalului și un interviu de selecție la final.

Noua reglementare aduce o abordare diferită, cu scopul de a atrage în funcția de manageri de spitale specialiști cu abilități dovedite în domeniul managementului.

Prezentarea proiectului de management se va face pe durata a maximum 20 de minute și va fi urmată de un interval de cel mult 60 de minute de răspuns la întrebări.

Partea teoretică de legislație și management sanitar va fi evaluată prin întrebările care pot fi adresate de către comisia de concurs, din bibliografia publicată odată cu anunțul de concurs.

În urma susținerii proiectului de ma­nagement, membrii comisiei de concurs vor stabili nota finală ca media aritmetică între nota acordată pentru evaluarea proiectului de management și nota privind evaluarea abilităților manageriale ale candidatului.

În vederea asigurării transparenței concursului, proiectele de management se publică pe site-ul spitalului cu cinci zile înainte de data susținerii publice.

Prin aceste măsuri de transparență se urmărește implicarea comunității locale în alegerea persoanei care va asigura condu­cerea spitalului.

La concursul pentru ocuparea postului de manager al unității spitalicești de la Rădăuți s-au înscris Traian Andronachi, managerul interimar, și doctorul Radu Agrosoaie.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza