full screen background image

Prefectul a prezentat realizarea, la nivelul judeţului, a obiectivelor Programului de Guvernare

În cadrul şedinţei Colegiului Prefectural care s-a desfăşurat joi, la Paltul Administrativ, prefectul judeţului, Mirela Adomnicăi, a prezentat materialul “Evaluarea Planului de acţiuni pentru realizarea în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse In Programul de Guvernare, la nivelul trimestrului I 2017”.

Informarea prezentată de prefectul Sucevei o puteţi consulta, integral, în continuare:

“Programul de Guvernare 2017- 2020 reprezintă o provocare atât din perspectiva oportunităților cât și a riscurilor.

Viziunea de politici publice pleacă de la premisa construirii unei societăți echilibrate, bazată pe principii incluzive.

Scopul principal al acestui program este acela de a asigura o dezvoltare durabilă, o îmbunătățire semnificativă a nivelului de trai pentru toți cetățenii

Acționând atât în plan intern, la nivel de fiecare subdiviziune teritorială în parte (județ, municipiu, oraș, comună), printr-o abordare multisectorială, combinând măsurile din domeniul economic, productiv, al educației, muncii, sănătății, cât și pe plan extern, putem contribui la realizarea acestor obiective în vederea creșterii economice și bunăstării vieții cetățenilor.

Pentru îndeplinirea obiectivelor Programului de guvernare, care cuprinde un calendar clar de implementare, la nivelul județului a fost elaborat Planul de acțiuni pentru anul în curs, în baza propunerilor transmise de către fiecare instituție pentru domeniu său de activitate.

Planul de acțiuni a fost structurat pe 18 capitole, respectând politicile publice ale Programului de Guvernare, având 177 obiective pentru îndeplinirea cărora au fost prevăzute 540 acţiuni.

În ceea ce privește realizarea acțiunilor care au avut ca termen scadent data de 31 martie 2017, în urma monitorizării putem reține că 5 acțiuni au fost realizate și o acțiune nerealizată.

Pentru celelalte acțiuni a fost urmărit stadiul implementării la trimestrul I 2017 și care sumar poate fi redat:

Acțiuni în curs de realizare  număr total de 371 acțiuni, din care:

  • cu termen de raportare lunar – 20 acțiuni
  • cu termen de raportare trimestrial /semestrial – 62 acțiuni
  • cu termen de raportare 31 decembrie 2017 sau alte date fixe din cursul anului care vor fi evaluate în trimestrele următoare – 289 acțiuni

Alte 163 acțiuni au caracter permanent sau multianual și se derulează în cursul anului 2017, sau vor continuă și în anii următori

În centralizatorul pe care îl vizualizati sunt redate în detaliu termenele de raportare ale acțiunilor cuprinse la fiecare domeniu.

 

Având în vedere că a trecut o perioada scurtă de la ședința Colegiului Prefectural din luna februarie când a fost prezentat și aprobat Planul de acțiuni pe anul 2017, la nivelul judeţului Suceava, pentru îndeplinirea obiectivelor derivate din Programul de Guvernare 2017-2020, pe fiecare domeniu, vă voi reține atenția, în continuare, numai asupra capitolelor care au avut prevăzute acțiuni cu termen de finalizare în trimestrul I 2017.

 

       La nivelul județului, turismul este și rămâne o ramură economică ce poate produce plus valoare. Continuarea promovării județului Suceava ca destinație turistică și atragerea unui număr cât mai mare de turiști reprezintă o preocupare constantă a tuturor instituțiilor și operatorilor economici.

 

În scopul promovării pe plan național al potențialului turistic județean, voi menționa cele mai importante evenimente la care județul nostru a avut reprezentare:

  • cea de a 37- a ediție a Târgului de Turism al României – TTR 2017, eveniment organizat în perioada 16 – 19 februarie 2017 în cadrul Centrului Expozițional ROMEXPO – București
  • cea de-a III-a ediție a Târgului Internațional de Turism Agri Travel & Slow Travel Expo din Bergamo (Italia), eveniment organizat în perioada 17 – 19 februarie 2017 și dedicat, în special, promovării turismului rural, agroturismului, turismului activ, de petrecere a timpului liber în natură, a gastronomiei și turismului sustenabil.
  • Târgul de turism UTAZAS, Budapesta (Ungaria), 02-05 martie 2017.

Participarea la Târgul de Vacanțe, Cluj Napoca, din luna martie a fost anulată de organizatori din motive tehnice (lucrări de amenajare în Piața Unirii din Cluj Napoca – locație în care era programat să aibă loc evenimentul).

 

Agricultura și dezvoltarea satului românesc reprezintă o prioritatea absolută în Programul de Guvernare.

Prin valorificarea potențialului agricol concomitent cu revitalizarea zonelor rurale prin programe de investiții, acest sector va deveni un motor de dezvoltare economică a zonei noastre și implicit a țării.

De aceea, aș dori, ca cei dintre dumneavoastră care aveți în responsabilitate atribuții în acest domeniu de activitate să vă concentrați toate eforturile, implicându-vă în mod activ și să utilizați cu maximă eficiență resursele puse la dispoziție prin programele guvernamentale, mă refer în mod special atât la măsurile cuprinse PNDR ( Programul Național de Dezvoltare Rurală), cât și la programele europene destinate politicilor agricole.

În cursul trimestrului I, s-au desfășurat acțiunile pentru pregătirea campaniei de depunere a cererilor unice de plată aferente campaniei agricole 2017, care s-au concretizat în:

– sesiuni de instruire a personalului angajat de la nivel judetean, a şefilor de Centre Locale A.P.I.A. şi a angajaţilor de la Centrele Locale A.P.I.A. în sistem centralizat;

– sesiuni de informare a fermierilor despre importanţa completării corecte a cererii unice de plată;

– instruiri la nivelul Centrelor Locale A.P.I.A. la care au participat fermieri și reprezentanți ai autorităților publice locale din localitățile arondate fiecărui Centru Local din județ.

 

Promovarea politicilor de mediu sustenabile, managementul durabil al pădurilor, al calității apei și aerului au scopul de a garanta un mediu curat și sănătos, care să asigure protecția naturii, calitatea vieții în corelare cu progresul social și dezvoltarea economică.

Calitatea aerului este încă o problemă pentru România. Cunoaștem faptul că țara noastră se află în procedură de infringement pe problema calității aerului. În acest sens, Guvernul României va răspunde provocărilor referitoare la acest indicator prin implementarea Strategiei Naționale de Îmbunătățire a Calității Aerului. De asemenea, tot în această direcție la nivel guvernamental va fi elaborat Planul integrat de dezvoltare economică urbană care va cuprinde o serie de măsuri privind prevenirea și reducerea noxelor.

La nivelul județului Suceava acest indicator este monitorizat în permanență în cele  4 staţii automate de monitorizare și se întocmesc lunar rapoarte care sunt date publicității.

Elaborarea Raportului anual pentru județul Suceava, în conformitate cu Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător, care avea termen de realizare 31 martie 2017, a fost finalizat în avans în data de 20 februarie a.c.

 

Cu toate că, în domeniul EDUCAȚIE nu era prevăzută realizarea vreunei acțiuni cu termen scadent în trimestrul I, după cum puteți observa inclusiv din centralizatorul afișat pe slide, doresc să evidențiez ca exemplu de bună practică faptul că în ceea ce privește „Consilierea managerilor şcolari privind aplicarea legislaţiei în vigoare în domeniile implementării curriculum-ului şcolar, descentralizării instituţionale, încadrării şi normării cadrelor, precum și a evaluării personalului”, aceasta s-a realizat cu succes printr-o serie de activități specifice, concetizate în:

– 5 întâlniri organizate în cadrul unor reuniuni de management zonale pe cicluri de învățământ;

– reuniunea semestrială de management instituțional din 3 martie a.c., cu participarea directorilor unităţilor şcolare cu personalitate juridică din învăţământul  preuniversitar de stat și particular din județul Suceava.”

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza