full screen background image

Rădăuțenii care nu au achitat impozitele și taxele locale vor plăti majorări de întârziere

Rădăuțenii care nu și-au plătit impozitele și taxele locale aferente anului 2017 până pe data de 31 martie, nu mai beneficiază de bonificația de 10%.

Impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/ taxa pe teren și impozitul pentru mijloacele de transport se plătesc anual în două rate egale, până la data de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren și a impozitului pentru mijloacele de transpot, datorate pentru întregul an de către contribuabili, până la data de 31 marlie a anului respectiv, se acordă o bonificație de până la 10%, stabilită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 150/28.11.2014 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015.

Bonificația se acordă numai contribuabililor – persoane fizice, în condițiile prezentate mai sus. Impozitul anual pe clădiri, impozitul pe teren și impozitul pentru mijloacele de transport, datorate aceluiași buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridiie, de până la 50 lei inclusiv, se plătesc integral până la primul termen de plată.

În cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe clădiri, terenuri sau mijloace de transport, cu obligații de plată către același buget local, suma de 50 lei se referă la impozitul cumulat pe fiecare categorie în parte.

Taxa pentru rezervarea unui loc de parcare în parcările de reședință are ca temen de plată data de 31 martie a anului la care se referă.

Pentru neachitarea la termenele de scadență, de către debitor, a obligațiilor de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări de întârziere.

Nivelul majorării de întârziere este de 2% din cuantumul obligațiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracțiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadență și până la data stingerii sumei datorate inclusiv, după cum anunță șeful serviciului Impozite și Taxe din cadrul Primăriei Municipiului Rădăuți, economist Silviu Ursescu.

Doina CRAIU

VIVA FM Rădăuţi

comments

comments
Notă de informare privind protecţia datelor personale

Acceseaza